Meddelanden från HT-biblioteken | december 2020

Publicerad den 15 december 2020

I årets sista nyhetsbrev vill vi göra reklam för vår nyöppnade virtuella lånedisk! Vi har öppet måndag-fredag, 13.00-15.00 och kan svara på frågor och hjälpa till med det mesta som inte kräver fysisk hantering, oavsett om du är på plats i biblioteket eller sitter hemma. Vi informerar också om våra julöppettider och förlängda lånetider för kursböcker över julen, samt tipsar om några resurser som kan vara till hjälp för dig som arbetar hemifrån.

Innehållsförteckning

 1. Vi har öppnat en virtuell informationsdisk
 2. Julöppettider på våra bibliotek
 3. Jullån på kursböcker
 4. Fjärraccess på Kungliga biblioteket
 5. Öppna laborationer för HT-studenter
 6. Öppen LUCRIS-verkstad
 7. Nyförvärv november 2020
 8. Nya tidskrifter på LUX-biblioteket
 9. Månadens e-resurs: Mass Observation Online

_____________________________________

Vi har öppnat en virtuell informationsdisk

Behöver du hjälp med informationssökning eller något annat biblioteksrelaterat? Besök vår informationsdisk i Zoom för att få hjälp online. Du behöver inte boka tid, det är bara att klicka på zoomlänken https://lu-se.zoom.us/j/67481357203. Vi har öppet måndag till fredag 13.00-15.00.

_____________________________________

Julöppettider på våra bibliotek

Under helgerna har vi mindre öppet än vanligt. Våra öppettider hittar du här.

https://www.htbibl.lu.se/kontakt/oppettider/

_____________________________________

Jullån på kursböcker

Kursböcker du lånar eller förnyar från och med 7 december 2020 får du behålla till och med 13 januari 2021.

_____________________________________

Fjärraccess på Kungliga biblioteket

Med anledning av Corona-pandemin har KB lanserat en tjänst som möjliggör strömmad tillgång till vissa typer av sitt material, avsett för målgruppen uppsatsskrivande studenter och forskare. För att möjliggöra strömmad tillgång har KB ingått avtal med upphovsrättsorganisationerna ALIS (Administration av Litterära rättigheter i Sverige), Bonus Copyright Access och Bildupphovsrätt i Sverige. Avtalen gäller i första hand till och med 17 januari.

KB tar inte ut några avgifter för att tillgängliggöra materialet, men kräver autentisering av den som beställer, vilket sker genom att beställaren kollas av fjärrlåneavdelningen på sitt ämnesbibliotek vid det egna lärosätet. Avtalen gäller följande materialkategorier:

 1. Material ur handskriftssamlingen kommer att kunna tillgängliggöras digitalt för forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten. Det innebär att dessa användare kan få strömmad tillgång till upphovsrättsskyddat handskriftsmaterial utan att själva skriva på avtal och utan kostnad.
 2. Bildmaterial ur handskrifts- och bildsamlingen kommer att kunna tillgängliggöras digitalt för forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten. Det innebär att dessa användare kan få strömmad tillgång till upphovsrättsskyddat handskriftsmaterial utan att själva skriva på avtal och utan kostnad.
 3. Böcker (kurslitteratur undantagen) kommer att kunna tillgängliggöras digitalt för studerande som skriver examensuppsats (på kandidat- och magisternivå) samt forskarstudenter och forskare vid Sveriges lärosäten. 

För att beställa material enligt ovan gör du eller dina kandidat-/Masterstudenter som följer:

Skicka ett mejl till ditt ämnesbiblioteks fjärrlåneservice:

Ange en tydlig referens till materialet du önskar beställa och skicka med en länk till materialet i LIBRIS.

Det är viktigt att endast beställningar på material som platsar inom kategorierna ovan görs, alltså inga monografier som är kursböcker hos oss omfattas, inte heller periodika. 

Frågor kring alla delar av beställningsprocessen och materialets leverans, utöver själva mejlet till HT-bibliotekens fjärrlån, hänvisas till KB. Några frågor besvaras här: https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2020-09-01-fjarraccess-till-kb-material-aven-i-host.html 

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I januari finns vi på plats för att svarar på frågor kring uppladdningen av uppsatser i LUP Student Papers. Precis som förra terminen håller vi alla våra öppna tillfällen i Zoom. Tipsa gärna dina uppsatsskrivande studenter!

 • Publicera din uppsats i LUP Student Papers
  • Tisdag 12 januari 2021, 10:00–12:00
  • Onsdag 13 januari, 13:00-15:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2020 

_____________________________________

Öppen LUCRIS-verkstad

Onsdag 20 januari kl. 13.00-15.00 (https://lu-se.zoom.us/j/65493900195)

Tisdag 26 januari kl. 10.00-12.00 (https://lu-se.zoom.us/j/61980102130)

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS.

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

_____________________________________

LUCRIS Drop-in Session

Wednesday 20 January kl. 13.00-15.00 (https://lu-se.zoom.us/j/65493900195)

Tuesday 26 January kl. 10.00-12.00 (https://lu-se.zoom.us/j/61980102130)

Do you have any questions with regards to registering, or updating your information in LUCRIS? Perhaps regarding publications, activities or how to relate them to one another? In advance of the annual research review, the HT Libraries arrange a drop-in session where you can get assistance using LUCRIS. Other questions are of course also welcome.

The session is available for employees at the HT Faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Nyförvärv oktober 2020

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Nya tidskrifter på LUX-biblioteket

Emotions and Society (ISSN 2631-6897 och 2631-6900) är en referee-tidskrift (peer-reviewed) om känslor och samhälle utifrån ett sociologiskt perspektiv. Tidskriften som ingår i European Sociological Associsation tar årligen emot tvärvetenskapliga inlägg och artiklar inom kulturhistoria, filosofi och socialpsykologi. Den ges ut två gånger om året.

Historisk studenttidskrift är en tidskrift vid Historiska institutionen, Lunds universitet som startades förra året. Den ges ut både i tryck och elektronisk version. Onlineversionen är gratis och fritt tillgänglig via journals.lub.lu.se. Tidskriften ges ut en gång om året.

Logique et analyse (ISSN 2631-6897 och 2631-6900) är en referee-tidskrift (peer-reviewed) inom ämnet logik, filosofi, matematik och argumentationsteori. Den ges ut varje kvartal. Redaktionen välkomnar bidrag och artiklar på engelska, franska, tyska och nederländska. Tidskriften grundades 1958 av en belgisk forskargrupp. Den nuvarande redaktören är Jean Paul Van Bendegem som efterträdde den belgiske logikern Paul Gochet. Van Bendegem stiftade Center for Logic and Philosophy of Science (CLPS), http://jeanpaulvanbendegem.be/home/.

Viator: Medieval and Renaissance Studies (ISSN 2031-0234) är en historisk tidskrift som uppmärksammar medetida och renässansperiodens historia, litteratur och kultur. Den är tvärvetenskaplig och global. Tidskriften ges ut tre gånger om året av The Center for Medieval and Renaissance Studies vid University of California I Los Angeles (UCLA).

_____________________________________

Månadens e-resurs november 2020 – December 2020 – Mass Observation Online

Vad pratade man om under Blitzen i Londons skyddsbunkrar? Hur tänkte kvinnor kring familj och karriär i början av 50-talet i Storbritannien? Hur hemestrade man under 40-talet i landet?

Fördjupa dig i dessa frågor och mycket mer i det brittiska arkivet Mass Observation Onlinesom beskrivs av förlaget som ett av de viktigaste arkiven för studier i modern socialhistoria. I arkivet hittar du bland annat dagboksanteckningar, rapporter, fotografier, enkäter, intervjuer samt uppsnappade samtal och andra observationer antecknade i hemlighet av arkivets utsända observatörer.

Arkivsamlingen är tillgänglig via AM Explorer, en plattform som samlar ett unikt källmaterial i många olika samlingar från tidsperioden 1400 till 1900-talet. Där kan du söka i alla samlingar samtidigt, eller göra en djupdykning i ett särskilt arkiv, som till exempel: Race Relations in America, Shakespeare’s Globe Archives, Socialism on Film, Children’s Literature and Culture eller East India Company – Correspondence: Early Voyages, Formation and Conflict som är ny i samlingen sedan november i år.

_____________________________________

E-resource of the month – December 2020 – Mass Observation Online

What did people talk about in London’s air raid shelters during the Blitz? What were women’s thoughts on family and career in early 1950’s Great Britain? How did British families spend their holidays at home during the 1940’s?

Explore these topics and much more in the British archive Mass Observation Online, described by the publisher as “one of the most important archives for the study of Social History in the modern era”. You can find many different types of sources in the archive, such as diaries, reports, photographs, day surveys, directive questionnaires and accounts of conversations and covert observations of the general public, made by the archive’s paid observers.

The archive is available via AM Explorer, a platform with unique collections spanning the 15th – 21st centuries. Here, you can search in all collections simultaneously, or dive into a certain archive, for example: Race Relations in America, Shakespeare’s Globe Archives, Socialism on Film, Children’s Literature and Culture or the latest addition to the collection: East India Company – Correspondence: Early Voyages, Formation and Conflict.