Meddelanden från HT-biblioteken - oktober 2019

Publicerad den 15 oktober 2019

Här kommer HT-bibliotekens nyhetsbrev för oktober, lite kortare än vanligt, men nyförvärven och månadens e-resurs finns som alltid med. Utöver det tipsar vi om en Google-workshop som riktar sig till HT-studenter.

Innehållsförteckning

 • Öppet seminarium för HT-studenter: Just google it? – Google i sökprocessen
 • Nyförvärv september 2019
 • Månadens e-resurs
_____________________________________

Öppet seminarium för studenter: Just google it? – Google i sökprocessen

Den 17 oktober är det dags för den här terminens första öppna seminarium för studenter – tipsa gärna! Vi känner alla till Google, sökverktyget som har blivit synonymt med att söka. Men hur kan du som student använda Googles verktyg för att nå längre i dina studier? Vilka fallgropar finns och hur ska man tolka de resultat man får? Detta är några av de frågor vi söker svar på under 45 minuter. Ingen föranmälan krävs.
 • Torsdag 17 oktober, 13:00-14:00, SOL-bibliotekets datorsal B210
Mer info om seminarieprogrammet: <link internal-link internal link in current>www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2019/ _____________________________________

Nyförvärv september 2019

 • Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under <link http: libris.kb.se external-link-new-window sep>September 2019.
Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden. _____________________________________

Månadens e-resurs oktober 2019 – NE.se

Du känner säkert till att LU har tillgång till en digital version av Nationalencyclopedin (NE) – men vet du att vi även har tillgång till ett flertal andra tjänster via NE.se?
 • Ordböcker (tidigare Norstedts): översätt ord till och från svenska på flera språk: arabiska, engelska, franska, italienska, ryska, spanska, tyska
 • Play: 19 000 filmer, TV- och radioprogram från bl.a. UR och BBC.
 • Världens länder: landsfakta, kartor, möjlighet att jämför fakta mellan länder, internationella samarbeten.
 • Världens religioner: utforska världsreligionerna via en interaktiv karta och jämför hur de ser på t.ex. meningen med livet, Gud, livet efter döden.
Du hittar våra databaser i <link http: emedia.lub.lu.se db external-link-new-window>Databases A-Z i LUBsearch, eller i våra ämnesguider. _____________________________________

E-resource of the month, October 2019 – NE.se

You probably know that LU has access to a digital version of the Swedish National Encyclopaedia (NE) – but do you know that we also have access to a number of other services through NE.se?
 • Dictionaries (formerly Norstedts): translate words to and from Swedish in a number of languages: Arabic, English, French, German, Italian, Russian, Spanish
 • Play: 19 000 films, TV and radio programs from UR and BBC.
 • Countries in the World (only in Swedish): facts about countries, maps, the possibility to compare facts between countries, international organizations.
 • Religions of the World (only in Swedish): explore the world religions through an interactive map and compare how they look at e.g. the meaning of life, God, life after death.
You find our databases in our subject guides and in <link http: emedia.lub.lu.se db external-link-new-window>Databases A-Z in LUBsearch.