Månadens e-resurs: Literary Reference Center

Publicerad den 15 april 2016

Om du behöver information om författare och deras verk är databasen Literary Reference Center (LRC) en utmärkt databas att söka i.

För den som vill hitta grundläggande information om författare och deras verk är <link http: tinyurl.com lrc-databas>Literary Reference Center (LRC) en bra utgångspunkt. Du hittar databasen <link http: tinyurl.com lrc-databas>här.

Studenter i litteraturvetenskap kan hitta texter om författare och deras verk, men har också möjlighet att söka information om exempelvis litterära riktningar och litteraturhistoria i specifika länder. I LRC finns också stödfunktioner för referenshantering och en forskningsguide. Ett flertal videoguider för hur man använder databasen finns tillgängliga, till exempel en guide till avancerade sökningar, som du hittar <link https: www.youtube.com>här (länk till Youtube).

Så här beskriver förlaget själva databasen:
Literary Reference Center is a comprehensive database that provides users with a broad spectrum of information on thousands of authors and their works across literary disciplines and timeframes. It has been specifically designed for public libraries, secondary schools, junior/community colleges, and undergraduate research.

Literary Reference Center is a full-text database that combines information from major respected reference works, books, literary journals as well as original content from EBSCO Publishing.

Literary Reference Center contains full text for more than 35,000 plot summaries, synopses and work overviews, nearly 100,000 articles/essays of literary criticisms, more than 253,000 author biographies (including more than 22,000 in-depth bios), more than 460 literary journals, more than 693,000 book reviews, nearly 78,000 classic and contemporary poems, more than 19,600 classic and contemporary short stories, more than 6,500 author interviews, more than 8,200 classic texts and much more.