Lunds universitet

Meddelanden från HT-biblioteken | september 2021


 

Vi hoppas att ni har haft en underbar sommar och inleder hösten med terminens första nyhetsbrev: med nya workshopdatum för både uppsatsskrivande studenter och en hälsning från vår forskningsstödsgrupp, med månadens e-resurs, som denna gång är AsiaPortal, med hela sommarens nyförvärv och en påminnelse som att vi stegvis går tillbaka till normala lånerutiner och förseningsavgifterna, som har vilat på grund av pandemin, slås åter på den 15 september.

For information in English, please contact us.

 

Innehållsförteckning

 1. Förseningsavgifter återinförs
 2. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 3. Workshoppar för forskare
 4. Nyförvärv juni, juli, augusti 2021
 5. Ny databas: Artstor
 6. Månadens e-resurs: AsiaPortal

_____________________________________

Förseningsavgifter återinförs

Biblioteken vid Lunds universitet återgår till normala lånerutiner den 15 september 2021. Som en av Corona-anpassningarna stängdes uppräkningen av förseningsavgifter av den 19 mars 2020 för lånat material som återlämnas för sent. Detta gjordes för att undvika att smittbärare eller sjuka i karantän skulle behöva komma till biblioteket för att återlämna böcker. Från och med 15 september kommer förseningsavgifter åter att genereras på avgiftsbelagt material som inte återlämnas i tid. Vi kommer också att återgå till fem omlån på det material som tillfälligt under perioden haft elva.

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Även denna termin erbjuder vi våra workshoppar för uppsatsskrivande studenter! Vi pratar om hur man kan strukturera sin sökning, kollar på Googles roll i sökprocessen, svarar på frågor kring hur man refererar på rätt sätt och ger tekniskt stöd i att ladda upp den färdiga uppsatsen i LUP Student Papers. Tipsa gärna!

Strukturera din sökning

 • Tisdag 19 oktober 2021, 10:00–11:00

Just google it? - Google i sökprocessen

 • Torsdag 28 oktober 2021, 13:15–14:00

Referera rätt (drop-in)

 • Tisdag 23 november 2021, 10:00–12:00
 • Torsdag 25 november 2021, 15:00–16:00
 • Torsdag 2 december 2021, 13:00–15:00

Publicera din uppsats i LUP Student Papers (drop-in)

 • Tisdag 11 januari 2022, 10:00–12:00
 • Torsdag 13 januari 2022, 13:00–15:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2021/

_____________________________________

Workshoppar för forskare

Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar gärna tillfällen för grupper och avdelningar om frågor kring open access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare. Information om terminens programpunkter kommer under hösten – håll utkik i nyhetsbrevet eller på vår webb.

_____________________________________

Nyförvärv månad år

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Ny databas: Artstor

HT-biblioteken har tillsammans med biblioteken vid Konstnärliga fakulteten och LTH startat en ny prenumeration på bilddatabasen Artstor:

With approximately 300 collections composed of over 2.5 million images (and growing), scholars can examine wide-ranging material such as Native American art from the Smithsonian, treasures from the Louvre, and panoramic, 360-degree views of the Hagia Sophia in a single, easy-to-use resource.

Artstor hittas i LUBsearch under Databases A-Z.

_____________________________________

Månadens e-resurs | september 2021 – AsiaPortal

För dig som studerar, forskar om eller har ett intresse för Asien är AsiaPortal en ovärderlig informationsresurs. Det är en nordisk informationsportal som samlar akademisk information om Asien, huvudsakligen med fokus på samhällsvetenskap och humaniora. Här går det exempelvis att hitta kinesiska akademiska tidskrifter, arkiv med japanska dagstidningar och e-böcker om Sydöstasien.

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | September 2021 – AsiaPortal

For anyone with an interest in Asia, the AsiaPortal is an invaluable information resource. It is a Nordic information portal that gathers academic information about Asia, primarily from the Social Sciences and Humanities. Here you can find, for example, Chinese academic journals, archives of Japanese newspapers and e-books about South-East Asia.

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.

 
 
Redaktör: Anja Hoppe
HT-biblioteken
Uppdaterad: 2021-09-23