Lunds universitet

Meddelanden från HT-biblioteken | februari 2022


 

I denna nyhetsbrev informerar vi som vanligt om nyinköpt litteratur och månadens e-resurs, samt denna gång även en nystartad tidskriftsprenumeration. Vi tipsar också om en EndNote-introduktion för HT-anställda för dig som är ny användare av programmet.

For information in English, please contact us.

 

Innehållsförteckning

 1. EndNote-introduktion
 2. Nyförvärv januari 2022
 3. Ny tidskrift: European Journal for Philosophy of Religion (EJPR) 
 4. Månadens e-resurs:  Oxford Reference Online

_____________________________________

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara och strukturera referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote, eller för dig som behöver en uppfräschning. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor och börja använda programmet.

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta: kristina.ericsonhtbibl.luse

Tisdag 22 mars 2022, 10:15–12:00, SOL:B210 

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl dig till: kristina.ericsonhtbibl.luse senast måndag 21/3.

EndNote Introduction

EndNote is a reference management program used for saving and structure references, creating bibliographies and keeping track of full texts. We offer an introduction to EndNote, for both beginners and those in need of a refresher. After the presentation there is time to ask questions and to start using the program.

If you are currently using the program and have questions regarding advanced functions, you are welcome to contact: kristina.ericsonhtbibl.luse.  

Tuesday 22 March 2022, 10:15–12:00, SOL:B210

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to: kristina.ericsonhtbibl.luse by Monday 21/3.

_____________________________________

Nyförvärv januari 2022

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Ny tidskrift: European Journal for Philosophy of Religion (EJPR)

European Journal for Philosophy of Religion (EJPR) är en internationell tidskrift som ägnar sig åt religionsfilosofins metoder och problem. Tidskriften är peer-reviewed och ges ut en gång i kvartalet.

_____________________________________

Månadens e-resurs | februari 2022 – Oxford Reference Online

Oxford University Press har samlat alla sina referensverk, ordböcker och handböcker i en databas. Du kan antingen söka inom ett specifikt verk/ämne eller i mera än 380 verk samtidigt. Referensverk ger dig en snabb översikt inom ett visst ämne och är en bra utgångspunkt när du letar efter nyckelpersoner, ämnesord och relaterade begrepp samt referenser till vidare läsning.

Några av verken du hittar är:

 • The Grove Dictionary of Musical Instruments
 • The Oxford Classical Dictionary
 • The Oxford Encyclopedia of the Islamic World
 • The Oxford Dictionary of the Middle Ages
 • The Oxford Dictionary of Modern Slang

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | February 2022 – Oxford Reference Online

Oxford University Press has gathered all their reference works, dictionaries and companions in one database. You can either search within a specific work/subject or in more than 380 works at the same time. A reference work gives you a quick overview of a specific subject and is a good starting point when looking for key people, keywords and related concepts as well as references to further reading.

Some of the works you can find are:

 • The Grove Dictionary of Musical Instruments
 • The Oxford Classical Dictionary
 • The Oxford Encyclopedia of the Islamic World
 • The Oxford Dictionary of the Middle Ages
 • The Oxford Dictionary of Modern Slang

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.

 
 
Redaktör: Anja Hoppe
HT-biblioteken
Uppdaterad: 2022-02-25