lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Två blir tre

Asienbiblioteket blir del av HT-biblioteken

grävmaskin

Foto: Peter Dargatz, CC0-licens

Från och med 1 januari 2019 blir Asienbiblioteket del av HT-biblioteken. Detta sker i samband med att Centrum för öst- och sydöstasienstudier blir del av HT-fakulteterna. Vi har redan nu påbörjat arbetet att integrera Asienbiblioteket på HT-bibliotekswebben. Detta kommer att leda till att delar av våra sidor kommer att vara tillfälligt under ombyggnad.