lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Läs- och skrivsvårigheter

Har du dyslexi, synskada eller andra läs- eller skrivsvårigheter? Då kan vi hjälpa dig med att skaffa anpassad kurslitteratur som talböcker eller punktskrift. Du kan också få förlängd lånetid på tryckta kursböcker (fyra veckor).

På HT-biblioteken finns två kontaktbibliotekarier för dig med läs- och skrivsvårigheter. Vi rekommenderar dig att avtala tid före första besöket, vänligen kontakta Mikael Borg (mikael.borghtbibl.luse) eller Katarina Wickström (katarina.wickstromhtbibl.luse).

Talböcker finns i talbokskatalogen Legimus. Bibliotekarien skapar ett konto åt dig så att du själv kan söka upp och ladda ner talböckerna.

Kontakta Pedagogiskt stöd

För att du ska få tillgång till allt stöd universitetet kan erbjuda, ta kontakt med avdelningen Pedagogiskt stöd. Det kan gälla exempelvis anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentatid.

Stödprogram

Programmen nedan kan du ladda ner till din egen dator. De finns dessutom på alla datorer på biblioteket:

  • TorTalk (talsyntesprogram) - Det finns hörlurar att låna i lånedisken.
  • Stava Rex (rättstavningsprogram, svenska)
  • Spell Right (rättstavningsprogram, engelska)

Resursrum

På LUX-biblioteket finns ett enskilt rum med en dator som, utöver programmen ovan, även har talsyntesprogrammen EasyReader och Voxit Budgie Pro installerat. Som student med förlängd lånetid kan du boka detta rum i lånedisken. Varje student får boka resursrummet max. fyra timmar per dag och totalt 12 timmar per vecka.