lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mikrofilm

Historiska institutionen har en stor samling mikrofilmer och mikrofiche. Arkivet är organiserat och förtecknat i en databas.

Microfilmsarkivet finns tillgängligt på LUX-bibliotekets nedre plan. Kontakta Historiska institutionen eller LUX-biblioteket om du behöver hjälp med arkivet eller hur du ska söka i databasen.

Kontakt

Jenny Hallström

E-post: jenny.hallstromhtbibl.luse
Telefon: 046–222 90 34