Tillgång till biblioteken

under covid-19-tiden

HT-biblioteken följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset. Ändringar av öppettider och andra tjänster kan ske med kort varsel, vi uppdaterar den här informationen så fort vi kan.

Enligt de nya restriktionerna ska verksamhet i universitetets lokaler begränsas. HT-biblioteken är tillgängliga för studenter och anställda vid Lunds universitet för låneärenden, åtkomst till referensmaterial, utskrifter och kopiering. Ett mindre antal dator- och studieplatser finns tillgängliga men studier ska i möjligaste mån ske hemifrån. För att komma in i lokalerna krävs LU-kort med pinkod. För att få hjälp av biblioteken bör i första hand digitala kontaktvägar användas. Detta gäller tills restriktionerna vid Lunds universitet ändras.

Med hjälp av ditt Studentkonto eller din LUCAT-inloggning kan du komma åt mycket av vårt elektroniska material i fulltext var du än befinner dig, och vi finns till för dig för frågor och handledning i digital form.

Du som är frisk och tar dig till biblioteken för att låna eller använda vårt referensmaterial, vänligen håll avstånd till både bibliotekarier och andra användare! Respektera maxantal personer i våra lokaler och flytta inte på några möbler!

Våra öppettiderna är begränsade på grund pandemin och kan bli justerade med kort varsel när situationen i Skåne förändras.  

Öppettider på HT-biblioteken

Kontakta oss

Om du har några som helst frågor kring vår verksamhet under dessa tider, kontakta oss gärna! Vi svarar i telefon under öppettider och gör allt vi kan för att svara på e-post inom ett dygn. Boka gärna digitala möten med oss eller besök vår virtuella lånedisk som har öppet vardagar 13–15 under terminstid. På det fysiska biblioteket hjälper vi dig i första hand med att låna, återlämna och lokalisera böcker. Kan du inte ta dig till biblioteket själv för att låna och lämna, så mejla eller ring oss så hittar vi tillsammans en bra lösning.

Virtuell lånedisk

Behöver du hjälp? Besök gärna vår informationsdisk i Zoom för att få hjälp online. Du behöver inte boka tid, det är bara att klicka på zoomlänken och droppa in med din fråga måndag till fredag 13–15 under terminstid. Den virtuella disken är sommarstängt 7/6-29/8.
Zoomlänk

Asienbiblioteket

E-post: asienhtbibl.luse
Telefon:046-222 30 43

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20

Lån

Observera att försenings​avgifter, som stängdes av den 19 mars 2020, kommer att tas ut igen från den 15 september 2021. Avstängningen var ett led i biblioteken vid Lunds univer​sitets Coronaanpassningar och gjordes för att undvika att smittbärare eller sjuka i karan​tän skulle behöva komma till biblioteket för att återlämna böcker. ​Vi kommer också att återgå till fem omlån på kursböckerna som tillfälligt under perioden haft elva. Naturligtvis gäller fortfarande att du, om du är frisk, givetvis lämnar tillbaka böcker du har lånat – tänk på att andra kan stå i kö på dem. Återlämna gärna i vår återlämningslucka utanför LUX-biblioteket.

Böcker tillhörande Lunds universitet kan återlämnas på vilket bibliotek som helst vid Lunds universitet. HT-biblioteken är på grund av restriktionerna för tillfället stängda för allmänheten. Personer som inte är studenter eller medarbetare vid Lunds universitet kan återlämna böcker på LUX eller SOL efter kontakt med respektive bibliotek.

Lista över biblioteken vid Lunds universitet

Det är möjligt att låna böcker åt en vän, kollega eller familjemedlem. Det som krävs är att budet har med sig låntagarens bibliotekskort och fotolegitimation samt på begäran kan visa upp sin egen legitimation.

Det går bra att återlämna någon annans böcker utan att ha med sig låntagarens dokument.

Det finns mycket digitalt material i våra samlingar, många kursböcker, en mängd databaser och elektroniska tidskrifter till exempel. Du kommer åt detta hemifrån genom att antingen logga in med ditt Studentkonto eller din LUCAT-inloggning när du söker i LUBsearch (läs här om hur du går tillväga) eller genom att klicka på länkarna i våra ämnesguider

På grund av coronaviruset kan vi i dagsläget inte få tag på allt som beställs via fjärrlån. Det finns även risk för längre leveranstider.

Om vår fjärrlåneservice

Vårt stöd till studenter, forskare och lärare

Kontakta i första hand din ämnesbibliotekarie. Vi erbjuder samma stöd som vanligt och besvarar frågor per mejl och telefon, erbjuder undervisning och möten/boka bibliotekarie digitalt.

Är din ämnesbibliotekarie inte tillgänglig så använd någon av kontaktvägarna ovan.

Vi erbjuder samma stöd som alltid, hör av dig till oss per e-post, forskningsstodhtbibl.luse, eller per telefon. Vi kan hålla möten digitalt och finns även tillgängliga för frågor i Teams.

Du kan som vanligt höra av dig till oss om du behöver hjälp med att till exempel hitta material till din uppsats, med att referera eller lägga upp din uppsats i LUP Student Papers. Vi genomför boka bibliotekarie-möten online. Kontakta i första hand din ämnesbibliotekarie via mejl eller telefon och kolla informationen på våra studentsidor.

Våra öppna verkstäder för dig som skriver uppsats genomför vi denna termin via Zoom. 

Workshopprogrammet för hösten 2020

Har du allmänna frågor kring vårt stöd till din undervisning kan du höra av dig till larandestodhtbibl.luse, för att diskutera och boka undervisning för dina studenter specifikt, kontaktar du din ämnesbibliotekarie.

Mer information om hur du gör för att länka till digitala resurser i t.ex. Canvas, så dina studenter kommer åt dem även hemifrån, hittar du under Länka rätt.

Våra öppna verkstäder för studenter som skriver uppsats genomför vi denna termin via Zoom.

Öppna verkständer under hösten 2020 

Har du en läsnedsättning på grund av t.ex. dyslexi, synskada eller adhd? Då kan vi även nu hjälpa dig att skaffa kurslitteraturen som talbok. Kontakta: talbokhtbibl.luse om du har frågor eller vill boka ett onlinemöte.

Vår sida om läs- och skrivstöd

Tangentbord med orange informationsknapp

Virtuell lånedisk

Få hjälp med dina frågor i vår virtuella lånedisk i Zoom måndag–fredag 13–15! Virtuella disken är stängd under sommaren.

Student på HT? Covid-19-info

Generell covid-19-relaterad information till dig som är student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Öppna resurser under covid-19

Lista på förlag som tillfälligt ger öppen tillgång till sina e-resurser.