Nyhetsarkiv

Nyhetsarkivet innehåller HT-bibliotekens nyhetsbrev som under terminstid skickas ut en gång i månaden till fakulteternas forskare och lärare. Här hittar du också äldre nyheter från tiden innan nyhetsbrevet startades.

2017-12-15

GALE Virtuell Reference Library (GVRL) innehåller flertalet encyklopedier inom humaniora och samhällsvetenskap.

2017-12-04

Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

2017-12-01

När frågor uppstår kring val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor ger vi tips och stöd till fakulteternas forskare. Det kan gälla olika publiceringsformer såsom open access (hur forskningsresultat görs öppet tillgängliga), bibliometrisk utvärdering (hur synlighet och genomslag för forskare och publikationer mäts), hantering av forskningsdata (hur data organiseras och sprids) och upphovsrätt (hur text och bild kan återanvändas).

2017-11-28

Det är nu möjligt att ta del av KB:s digitaliserade dagstidningar här i Lund!

2017-11-21

Nu har HT-biblioteken startat en prenumeration på tidskriften!

2017-11-15

Använd Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar i din uppsats, eller forskning. Eller varför inte passa på att släktforska! Förutom kyrkoarkiven och domstolsarkiven innehåller den Digitala forskarsalen ett flertal digitala arkivsamlingar t.ex. foton på frigivna straffarbetsfångar, sjömän, militära rullor, kartor.

2017-11-01

Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

2017-11-01

På HT-biblioteken är vi två bibliotekarier som arbetar med tillgänglighetsfrågor: Mikael Borg och Ulrika Karlsson.

2017-10-30

Nu har HT-biblioteken startat en prenumeration på tidskriften!

2017-10-24

HT-biblioteken har startad en prenumeration på databasen.

2017-10-15

Loeb Classical Library innehåller klassisk litteratur på grekiska och latin med engelsk parallellöversättning.

2017-10-05

Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

2017-10-01

Katalogen Lovisa är bibliotekets nyckel. Med hjälp av den får du reda på vilket material som finns i biblioteket och var det är placerat. Men katalogen används till så mycket mera. Genom att materialet är katalogiserat kan du söka på ämnesord eller klassifikation och få fram material inom ett visst ämne.

2017-09-29

HT-biblioteken har startat en prenumeration på tidskriften The Wire : adventures in modern music.

2017-09-15

Om du är i behov av bilder rekommenderar vi Britannica ImageQuest som innehåller mer än 2,5 miljoner bilder från över 50 välrenommerade bildsamlingar.

2017-09-12

Talbokslåntagare? På onsdag kan du få tips om hur du kan lyssna på din kurslitteratur på olika sätt! Välkommen till Eden mellan 13 och 16! / Learn more about different ways to listen to your course literature using Text-To-Speech tools and other services on Wednesday! Welcome to Eden between 1 and 4 pm!

2017-09-05

HT-biblioteken har startat en prenumeration på den nya tidskriften Know: A Journal on the Formation of Knowledge.

2017-09-05

Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

2017-09-01

HT-biblioteken firar 10 år som organisation! Detta gör vi genom att uppmärksamma vår historia och vår nutid - till exempel genom att presentera några av våra huvudsakliga arbetsområden. Först ut är fjärrlån.

2017-08-28

HT-biblioteken har startat en prenumeration på tidskriften La Civiltà Cattolica.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-03-09