5

dec

Introduktion till datahanteringsplanering

5 december 2023 13:15 till 15:00 Övrigt

En datahanteringsplan ska hjälpa till att identifiera vilka val som behöver göras och vilka insatser som är lämpliga för att hanteringen av data ska vara effektiv och i enlighet med lagar och regler. Projektdeltagare och andra relevanta instanser ska kunna använda planen för att förstå och följa arbetsgången. Vi ger en introduktion till datahanteringsplanering, med fokus på hantering av personuppgifter, publiceringsstrategi, upphovsrätt, metadata och arkivering. Vi tittar på de resurser och hjälpmedel som finns tillgängliga för att underlätta planeringen och hanteringen av data under projekttiden.

Tisdag 5 december, 13:15-15:00, SOL:A158

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 1/12. 

Om händelsen:

5 december 2023 13:15 till 15:00

Plats:
SOL:A158

Kontakt:
forskningsstodhtbibl.luse

Spara händelsen till din kalender