lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tillgänglighet

På den här sidan informerar vi om tillgängligheten i våra tre lokaler. Söker du information om talböcker, rättstavnings- eller skärmuppläsningsprogram hittar du den under ingången Läs- och skrivstöd.

Asienbiblioteket

Informationsdisken i Asienbiblioteket är höj- och sänkbar.

Handikapparkering finns precis utanför entrén till huset med ingång i markplan och hiss.

Handikapptoalett finns i huset (bottenplan).

LUX-biblioteket

På LUX-biblioteket finns hiss till samtliga våningsplan.

Från husets huvudentré finns ledspår för synskadade som leder till biblioteket.

Informationsdisken i LUX-biblioteket är höj- och sänkbar. Vill man studera vid ett ståbord finns det flera ute i biblioteket. För den som har särskilda behov av höj- och sänkbart skrivbord finns ett sådant även i LUX-bibliotekets bokningsbara resursrum.

På LUX-biblioteket finns två tysta läsesalar, varav en är datorfri.

Det finns två handikapptoaletter på LUX-biblioteket, en på källarplan och en på andra våningen. På entréplan finns handikapptoalett precis utanför biblioteket.

Det finns handikapparkering på innergården mellan hus A och hus B med entré till huset i markplan, se karta nedan.

Handikapparkering LUX


SOL-biblioteket

I SOL-biblioteket finns två hissar. Vill du ta dig med hiss till fjärde våningen, där vårt AV-rum och två tysta läsesalar finns, så behöver du byta hiss. Kontakta gärna personalen i informationsdisken om du behöver hjälp.

Det finns tre tysta läsesalar i biblioteket, varav en är datorfri.

Handikapptoalett finns på alla våningsplan.

Handikapparkering finns på två sidor av SOL-huskomplexet, se karta nedan.

Handikapparkering SOL