lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tillgång till biblioteken

under covid-19-tiden

HT-biblioteken följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset. Ändringar av öppettider och andra tjänster kan ske med kort varsel, vi uppdaterar den här informationen så fort vi kan.

Begränsade öppettider på grund av covid-19

Dagar Asienbiblioteket LUX-biblioteket SOL-biblioteket
Måndag–fredag 10:00–13:00 09:00–16:15 09:00–16:00
Lördag Stängt Stängt Stängt
Söndag Stängt Stängt Stängt

Observera vi har specifika helgöppettider under helgdagarna denna vår. Du hittar dem på vår sida med öppettider.

Vi erbjuder fortsatt stöd i alla frågor men eventuellt med lite längre handläggningstid. Hjälp till att minska spridningen av coronaviruset och stanna hemma om du har feber, snuva eller hosta. Var rädd om dig själv och andra och utforska gärna våra digitala resurser.

Med hjälp av ditt Studentkonto eller din LUCAT-inloggning kan du komma åt mycket av det elektroniska materialet i fulltext var du än befinner dig.

Du som är frisk och tar dig till biblioteken, vänligen håll avstånd till både bibliotekarier och andra användare! Observera att våra grupprum just nu inte får användas för gruppstudier, utan endast av en person åt gången!

Kontakta oss

Om du har några som helst frågor kring vår verksamhet under dessa tider kontakta oss gärna! Vi svarar i telefon under öppettider och gör allt vi kan för att svara på e-post inom ett dygn. Kan du inte ta dig till biblioteket själv så mejla eller ring oss så hittar vi tillsammans en bra lösning.

Asienbiblioteket

E-post: asienhtbibl.luse
Telefon: 046-222 30 43

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20

Lån

Lånetider och förseningsavgifter

Från och med torsdag 19/3, är förseningsavgifter tillfälligt borttagna. Detta gör vi för att minska spridningen av coronaviruset. Gamla avgifter ligger kvar, men vi tar inte ut några nya avgifter. Lånetiderna är fortfarande desamma. Om du är frisk ska du givetvis lämna tillbaka böcker du har lånat – tänk på att andra kan stå i kö på dem. Återlämna gärna i vår återlämningslucka utanför LUX-biblioteket.

Få tillgång till digitalt material

Redan idag finns mycket digitalt material i våra samlingar, alla kursböcker som går att få tag på som e-bok, en mängd databaser och elektroniska tidskrifter till exempel. Du kommer åt detta hemifrån genom att antingen logga in med ditt Studentkonto eller din LUCAT-inloggning när du söker i LUBsearch (läs här om hur du går tillväga) eller genom att klicka på länkarna i våra ämnesguider. Om du saknar en bok du tror kan finnas som e-bok är du välkommen att göra ett inköpsförslag!

Fjärrlån

Av smittskyddsskäl håller bibliotek runtom i världen stängt eller begränsar sin service. Vi har därför inte möjlighet att beställa böcker via fjärrlån annat än från svenska bibliotek. Vänligen återkom med beställningar på böcker som inte finns i Sverige senare. Vi meddelar när det åter är möjligt att beställa från utländska bibliotek. Läs om fjärrlån här.

Vårt stöd till studenter, forskare och lärare

Ämnesrelaterade frågor

Kontakta i första hand din ämnesbibliotekarie. Vi erbjuder samma stöd som vanligt och besvarar frågor per mejl och telefon, erbjuder undervisning och möten/boka bibliotekarie digitalt.

Är din ämnesbibliotekarie inte tillgänglig så använd någon av kontaktvägarna ovan.

Forskningsstöd

Vi erbjuder samma stöd som alltid, hör av dig till oss per e-post, forskningsstodhtbibl.luse, eller per telefon. Vi kan hålla möten digitalt och finns även tillgängliga för frågor i Teams.

Stöd till studenter

Du kan som vanligt höra av dig till oss om du behöver hjälp med att till exempel hitta material till din uppsats, med att referera eller lägga upp din uppsats i LUP Student Papers. Vi genomför boka bibliotekarie-möten online. Kontakta i första hand din ämnesbibliotekarie via mejl eller telefon och kolla informationen på våra studentsidor.

Våra öppna verkstäder för dig som skriver uppsats genomför vi denna termin via Zoom. Se vår sida med programmet för våren för mer information, datum och länk till Zoom-rummet.

Stöd till lärare

Har du allmänna frågor kring vårt stöd till din undervisning kan du höra av dig till larandestodhtbibl.luse, för att boka bibliotekets distansundervisning kontaktar du din ämnesbibliotekarie.

Mer information om hur du gör för att länka till digitala resurser i t.ex. Canvas, så dina studenter kommer åt dem även hemifrån, hittar du under Länka rätt.

Våra öppna verkstäder för studenter som skriver uppsats genomför vi denna termin via Zoom. Se vår sida med programmet för våren för mer information, datum och länk till Zoom-rummet.

Talboksstöd

Har du en läsnedsättning på grund av t.ex. dyslexi, synskada eller adhd? Då kan vi även nu hjälpa dig att skaffa kurslitteraturen som talbok. Kontakta: talbokhtbibl.luse om du har frågor eller vill boka ett onlinemöte.