lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Meddelanden från HT-biblioteken - april 2019

2019-05-07

I detta nyhetsbrev vill vi informera om en ändring i utskick från bibliotekssystemet LUBcat, öppna referenshanteringslabbar, seminarium om upphovsrätt för forskare, workshop om datahanteringsplaner och som vanligt om nyinköpta tidskrifter, böcker samt månadens e-resurs!

For information in English, please contact me.
 

Innehållsförteckning

1.    Automatiska omlån i LUBcat
2.    Öppna labbar för uppsatsskrivande studenter
3.    Copyright Issues in Research – Spotlight on Re-Use of Images
4.    How to Create a Data Management Plan for your Research Project
5.    Bokbordsböcker HT-dagarna
6.    Nyförvärv mars 2019
7.    Nya tidskrifter
8.    Månadens e-resurs
 _____________________________________

Automatiska omlån i LUBcat

För att minska mängden utskick från bibliotekssystemet LUBcat har en ändring gjorts som innebär att det inte längre skickas ett e-postmeddelande varje gång en bok blir automatiskt omlånad. I fortsättningen skickas bara ett meddelande när det inte kan ske ett automatiskt omlån, t.ex. för att det är kö, att max antal omlån har gjorts eller om man är spärrad på grund av försenade lån. Notera alltså det återlämningsdatum som ni får i meddelandet om att automatiskt omlån inte kan ske och kom med boken till biblioteket.

Automatic renewals in LUBcat

In order to reduce the amount of notifications from the library system LUBcat, there will no longer be sent an email each time a book is automatically renewed. From now on an email will be sent only when the automatic renewal can't be done. For instance if there are reservations, if the maximum number of renewals has been done, or if your library account is restricted due to late returns. Please, note the return date that you get in the notification that informs you that an automatic renewal can't be done, and bring the book to the library.
 _____________________________________

Öppna labbar för uppsatsskrivande studenter

I slutet av månaden är det dags för våra två labbar om att referera rätt. Tipsa gärna dina uppsatsskrivande studenter!
 
⦁    23 april, 13–15, och
⦁    25 april, 13–15
 
Alla labbar äger rum i SOL-bibliotekets datorsal B210.
 
Mer info: http://www.htbibl.lu.se/student/program/program-ht-2018/
 
_______________________________

Copyright Issues in Research – Spotlight on Re-Use of Images

Tisdag 7 maj, kl. 13.15-16.00 (LUX:C126)
Lecturer: Catharina Ekdahl, PRV (The Swedish patent- and registration office)

Copyright issues are constantly in debate. Two of the most used categories of copyright protected material are photographs and images of different kinds. This seminar addresses the meaning of copyright and exceptions that are applicable for you as a researcher.

What uses and re-uses are allowed at the universities, according to Swedish legislation? How can you use screenshots, diagrams and others’ articles? What do you need to consider when doing research on social media and when it comes to your own created works as a researcher?

The seminar is offered by The Swedish Patent and Registration Office, PRV, together with The Libraries of the Faculties of Humanities and Theology and the Social Sciences Faculty Library. PRV has a special assignment from the Swedish Government to raise awareness and knowledge of copyright and other intellectual property rights at universities and colleges, among others.

The seminar is available for employees at The Joint Faculties of Humanities and Theology and the Faculty of Social Sciences. Please, register your interest by April 26 to forskningsstod@htbibl.lu.se or ref@sambib.lu.se. You are welcome to get in touch with questions in advance!
 
För mer information, se https://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/varens-program-2019/  
_____________________________________
 

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Onsdag 15 maj kl. 13.15-15.00 (LUX:B339)

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, så som att organisera, lagra och spara dem. Vi ger en introduktion till det som vanligen behöver beskrivas i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Gott om utrymme ges för att diskutera dina DMP-frågor. Ta gärna med dig din DMP eller ta tillfället i akt att börja formulera en.
Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Om du bifogar en DMP till din forskningsansökan visar att du har tänkt igenom din datahantering och kan svara på frågor så som:

⦁    Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
⦁    Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
⦁    Vilken data skall återanvändas, delas och/eller bevaras?

Fler och fler forskningsfinansiärer ställer krav på en DMP som del av ansökan om forskningsmedel och det kan vara fördelaktigt för dig att redan nu veta hur man gör.
Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering.
För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 3 maj. Hör gärna av dig med frågor i förväg!
För mer information, se https://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/varens-program-2019/ 

_____________________________________

Bokbordsböcker HT-dagarna

Alla som har lämnat böcker till bokbordet under årets HT-dagar kan hämta dem och eventuella pengar från försäljningen tidigast tisdagen den 9/4 kl. 12:00 och senast den 23/4 i disken på LUX-biblioteket. Alla gratisböcker har gått åt, de flesta redan under fredagförmiddagen.
_____________________________________

Nyförvärv mars 2019

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under mars 2019.
 
Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.
_____________________________________

Nya tidskrifter

Nyinköpta tidskrifter på HT-biblioteken: 

The Journal of Eastern Christian Studies  - Finns tillgänglig elektroniskt via bibliotekens system och i tidskriftshyllan på LUX-biblioteket.
Så här beskriver förlaget tidskriften: “The Journal of Eastern Christian Studies (JEastCS) is a peer-reviewed journal which publishes original research on the traditions and present-day situation of Eastern and Oriental Christian communities in the Middle East, Central and Eastern Europe, and the Balkans, as well as in other places where Eastern and Oriental Christians have lived and came to live in past and present.”
 
_____________________________________

Månadens e-resurs april 2019 – Global Grant

Extra pengar till studierna? Global Grant innehåller stora mängder fonder och stiftelser där det går att söka pengar. Sök fram fonderna och ansök sedan gratis direkt till respektive fond. Du har ett fritt medlemskap med ditt LU-kort, om det är kopplat till biblioteken.
 
Databasägaren om databasen:
Här finner du stipendier och bidrag för dig själv och din familj. Anslag till skolor, föreningar och organisationer. Global Grant innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder.  Det finns också ett verktyg och instruktioner för medlemmar där du får hjälp att enkelt göra ansökningar.

Du hittar våra databaser Databases A-Z i LUBsearch.

_____________________________________

E-resource of the month – April 2019 – Global Grant

Extra money for your studies? Global Grant contains a vast collection of scholarships and grants. You can search for money for your studies and more. It is free to apply from any fund you find applicable. You have a free membership with your LU card, but it needs to be connected to the libraries.
 
The database owner’s own words:
Find scholarships and grants for yourself and your family. Funding for schools, projects, associations and organizations. Global Grant provides information about Swedish and international foundations and donors. We offer you also a tool which helps you to easily make applications and presentations.
 
You find our databases in Databases A-Z in LUBsearch.
 

Senaste nyheterna

Meddelanden från HT-biblioteken - november 2019
2019-11-15
I den här månadens nyhetsbrev tipsar vi om seminarier till både er och era studenter, samt ett ...

Meddelanden från HT-biblioteken - oktober 2019
2019-10-15
Här kommer HT-bibliotekens nyhetsbrev för oktober, lite kortare än vanligt, men nyförvärven och ...

Meddelanden från HT-biblioteken - september 2019
2019-09-15
HT-bibliotekens nyhetsbrev är tillbaka efter sommarpausen! Vi har nyheter kring Open ...

Meddelanden från HT-biblioteken - maj 2019
2019-05-17
I detta, vårt sista nyhetsbrev innan sommaren, informerar vi om sommarlån på kursböcker, tipsar vi ...

Meddelanden från HT-biblioteken - april 2019
2019-05-07
I detta nyhetsbrev vill vi informera om en ändring i utskick från bibliotekssystemet LUBcat, öppna ...

Fler nyheter