lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Meddelanden från HT-biblioteken - februari 2019

2019-02-14

I månadens nyhetsbrev tipsar vi bland annat om öppna labbar för uppsatsskrivande studenter.

For information in English, please contact me.

Innehållsförteckning

  1. Öppna labbar för uppsatsskrivande studenter
  2. Google för forskare
  3. Vetenskapsrådet inför krav på datahanteringsplan
  4. Nyförvärv januari 2019
  5. Ny tidskrift: International Journal of the Sociology of Language
  6. Månadens e-resurs februari 2019

_____________________________________

Öppna labbar för uppsatsskrivande studenter

I slutet av terminen erbjuder vi fyra öppna labbar för studenter som skriver uppsats.

  • Den 23 april, 13-15, och den 25 april, 13-15, finns det tillfälle att få hjälp med referenserna.
  • Den 23 maj, 13-15, och den 28 maj, 10-12, svarar vi på frågor kring hur man lägger upp sin uppsats i LUP Student Papers.

Alla labbar äger rum i SOL-bibliotekets datorsal B210. Tipsa gärna era studenter!

Mer info: www.htbibl.lu.se/student/program/program-vt-2019/

_____________________________________

Google för forskare

Torsdag 28 mars, kl. 10.00-11.00 (LUX:B339)

Google samlar in och indexerar information genom ett ständigt expanderande nätverk av tjänster och plattformar. Vilka av tjänsterna är relevanta för dig som forskare att känna till och hur använder du dem till din fördel?

HT-biblioteken bjuder in till ett tillfälle om olika aspekter av Googles verktyg och tjänster. Hur påverkar du din egen synlighet via Google Scholar? Så skapar du en profil och tolkar h-index! Vad innebär det att en bok är indexerad i Google Books och vad är Google Dataset? Så söker du cc-licensierade bilder och vilka uppgifter kan du lagra i Googles tjänster?

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig på förhand med eventuella frågor: forskningsstodhtbibl.luse.

Mer info: https://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/varens-program-2019/

_____________________________________

Vetenskapsrådet inför krav på datahanteringsplan

Den som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet kommer att behöva en plan för hur forskningsdata hanteras. Kravet gäller från och med våren 2019. Läs mer här: https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/2018-12-17-2019-maste-alla-som-far-bidrag-av-oss-ha-en-datahanteringsplan.html

Du som har frågor kring datahanteringsplaner kan vända dig till oss, skriv till: forskningsstodhtbibl.luse. Vi tipsar också om vår guide om forskningsdatahantering: https://www.htbibl.lu.se/forskare/forskningsdatahantering/ .

I maj erbjuder HT-biblioteken en workshop om datahanteringsplaner:

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Onsdag 15 maj kl. 13.15-15.00 (LUX:B339)

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, så som att organisera, lagra och spara dem. Vi ger en introduktion till det som vanligen behöver beskrivas i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Gott om utrymme ges för att diskutera dina DMP-frågor. Ta gärna med dig din DMP eller ta tillfället i akt att börja formulera en.

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 3 maj. Hör gärna av dig med frågor i förväg!

Mer info: https://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/varens-program-2019/

_____________________________________

Nyförvärv januari 2019

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Ny tidskrift: International Journal of the Sociology of Language


Nu prenumererar vi på tidskriften International Journal of the Sociology of Language.

Själva så beskriver utgivarna tidskriften såhär:
The International Journal of the Sociology of Language (IJSL) is dedicated to the development of the sociology of language as a truly international and interdisciplinary field in which various approaches – theoretical and empirical – supplement and complement each other, contributing thereby to the growth of language-related knowledge, applications, values and sensitivities.

_____________________________________

Månadens e-resurs februari 2019 – Encyclopedia of Language and Education

För alla som sysslar med språkundervisning och språkinlärning är Encyclopedia of Language and Education (2017) en viktig resurs. 

Utgivaren om uppslagsverket:

In this third, fully revised edition, the 10 volume Encyclopedia of Language and Education offers the newest developments, including an entirely new volume of research and scholarly content, essential to the field of language teaching and learning in the age of globalization. In the selection of topics and contributors, the Encyclopedia reflects the depth of disciplinary knowledge, breadth of interdisciplinary perspective, and diversity of sociogeographic experience in the language and education field.

Du får tillgång till Encyclopedia of Language and Educations alla tio volymer i fulltext via LUBsearch eller denna länk: https://tinyurl.com/ELE-HT19.

_____________________________________

E-resource of the month – February 2019 – Encyclopedia of Language and Education

Encyclopedia of Language and Education is a major reference resource in the field of language and education. 

The publisher’s own words:

In this third, fully revised edition, the 10 volume Encyclopedia of Language and Education offers the newest developments, including an entirely new volume of research and scholarly content, essential to the field of language teaching and learning in the age of globalization. In the selection of topics and contributors, the Encyclopedia reflects the depth of disciplinary knowledge, breadth of interdisciplinary perspective, and diversity of sociogeographic experience in the language and education field.

You have full text access to all ten volumes of Encyclopedia of Language and Education via LUBsearch or the following link: https://tinyurl.com/ELE-HT19.

 _____________________________________

Senaste nyheterna

Meddelanden från HT-biblioteken - november 2019
2019-11-15
I den här månadens nyhetsbrev tipsar vi om seminarier till både er och era studenter, samt ett ...

Meddelanden från HT-biblioteken - oktober 2019
2019-10-15
Här kommer HT-bibliotekens nyhetsbrev för oktober, lite kortare än vanligt, men nyförvärven och ...

Meddelanden från HT-biblioteken - september 2019
2019-09-15
HT-bibliotekens nyhetsbrev är tillbaka efter sommarpausen! Vi har nyheter kring Open ...

Meddelanden från HT-biblioteken - maj 2019
2019-05-17
I detta, vårt sista nyhetsbrev innan sommaren, informerar vi om sommarlån på kursböcker, tipsar vi ...

Meddelanden från HT-biblioteken - april 2019
2019-05-07
I detta nyhetsbrev vill vi informera om en ändring i utskick från bibliotekssystemet LUBcat, öppna ...

Fler nyheter