lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Meddelanden från HT-biblioteken - januari 2019

2019-01-21

I årets första nyhetsbrev uppmärksammar vi bland annat att Asienbiblioteket nu är en del av HT-biblioteken, påminner om deadline för forskningsredovisning och tipsar om nya resurser.

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

1.    Välkommen Asienbiblioteket!
2.    Deadline för forskningsredovisning
3.    Öppna labbar om LUP Student Papers
4.    Ny e-resurs: JFlix
5.    Ny tidskrift: Archivaria
6.    Nyförvärv december 2018
7.    Nyförvärv hela året 2018
8.    Månadens e-resurs
_____________________________________
 

Välkommen Asienbiblioteket!

Från årsskiftet är Centrum för öst- och sydöstasienstudier del av HT-fakulteterna, och därmed får HT-biblioteken en tredje fysisk enhet. Asienbiblioteket är nu, på samma sätt som LUX-biblioteket och SOL-biblioteket, del av vår organisation. Asienbiblioteket har ett nationellt ansvar att bygga upp och tillgängliggöra dokumentation om Öst- och Sydöstasien.
Mer information om Asienbiblioteket och våra andra enheter hittar du på vår webb, htbibl.lu.se.

_____________________________________
 

Deadline för forskningsredovisning

För dig som forskningsverksam medarbetare vid HT-fakulteterna är den 31 januari deadline för redovisning av 2018 års forskningsverksamhet, i enlighet med beslut av Forskningsnämnden. För mer information om vad som ska registreras se riktlinjerna för registrering i LUCRIS. All redovisning görs i forskningsinformationssystemet LUCRIS. Vi utgör fakulteternas supportorganisation för systemet och granskar alla registreringar av research output.
Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS.
 
⦁    Torsdag 17 januari 2019, kl. 09:00-11:00
⦁    Tisdag 29 januari 2019, kl. 11:00-13:00
 
För anställda vid HT-fakulteterna. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal, SOL:B210, på andra våningen! Ingen föranmälan krävs.
 
Mer info: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/hostens-program-2018/
 
Det går också bra att mejla frågor till oss på forskningsstodhtbibl.luse.
_____________________________________
 

Öppna labbar om LUP Student Papers

Om du har studenter som behöver hjälp med att ladda upp sina uppsatser i LUP Student Papers får du gärna tipsa om den här terminens kvarvarande öppna labbar för uppsatsskrivande studenter:
 
⦁    Den 15 januari 2019, 13-15, och den 18 januari 2019, 10-12, svarar vi på frågor kring hur man lägger upp sin uppsats i LUP Student Papers.
Alla labbar äger rum i SOL-bibliotekets datorsal B210. Tipsa gärna era studenter!

Mer info: http://www.htbibl.lu.se/student/program/program-ht-2018/
_____________________________________
 

Nyförvärv december 2018

 

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.
_____________________________________
 

Nyförvärv 2018

 

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog det senaste året.
_____________________________________
 

Ny e-resurs: JFlix

HT-biblioteken har startat en prenumeration på filmdatabasen Jflix.
Jflix.net is a website dedicated to award-winning films on various topics dealing with Judaism and Israel. From Jewish history through biographies of leaders, along with films about Israeli society and culture. These films discuss questions such as Jewish identity and coping courageously with moral dilemmas.
Jflix kan hittas i LUBsearch i Databases A-Z.
_____________________________________
 

Ny tidskrift: Archivaria

HT-biblioteken har startat en prenumeration på tidskriften Archivaria - The Journal of the Association of Canadian Archivists. Tidskriften kommer att finnas i tryck på LUX-biblioteket samt elektroniskt genom LUBsearch, med tillgång till alla nummer av tidskriften från 1975 och framåt.
_____________________________________
 

Månadens e-resurs januari 2019 – RILM Abstracts of Music Literature

 
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) Abstracts of Music literature är en omfattande musikdatabas med material från många olika källor och på många olika språk.
 
Databasen innehåller bland annat en fantastisk thesaurus där man kan gå ner på instrumentnivå och se vilka källor det finns om just det instrumentet. Bland annat kan man se att det enda som finns i databasen om att spela kazoo är en studie på hur det påverkar utandningslängden hos vuxna och en artikel om det kanadensiska bandet Nihilist spasm band. Det går även att se att forskning om fioler är mycket vanligare än forskning om trummor, det finns hela 8767 resultat om fioler men bara 2401 resultat om trummor.
 
Du hittar våra databaser i våra ämnesguider i våra ämnesguider eller i Databases A-Z i LUBsearch.
 
_____________________________________
 

E-resource of the month – January 2019 – RILM Abstracts of Music Literature

 
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) abstracts of Music literature is an extensive database in the field of music with many sources in a variety of languages.
 
The database has an amazing thesaurus where you can click your way down to an instrument and find all the material about that specific instrument. For example, you can see that there are only two articles about playing kazoo, one about how it affects expiratory duration in adults and one about the Canadian artists Nihilist spasm band. You can also see that research about violins is much more common than research about drums, there are 8767 results about violins but only 2401 about drums.

 You find our databases in our subject guides or in Databases A-Z in LUBsearch.

_____________________________________
 

Senaste nyheterna

Meddelanden från HT-biblioteken - november 2019
2019-11-15
I den här månadens nyhetsbrev tipsar vi om seminarier till både er och era studenter, samt ett ...

Meddelanden från HT-biblioteken - oktober 2019
2019-10-15
Här kommer HT-bibliotekens nyhetsbrev för oktober, lite kortare än vanligt, men nyförvärven och ...

Meddelanden från HT-biblioteken - september 2019
2019-09-15
HT-bibliotekens nyhetsbrev är tillbaka efter sommarpausen! Vi har nyheter kring Open ...

Meddelanden från HT-biblioteken - maj 2019
2019-05-17
I detta, vårt sista nyhetsbrev innan sommaren, informerar vi om sommarlån på kursböcker, tipsar vi ...

Meddelanden från HT-biblioteken - april 2019
2019-05-07
I detta nyhetsbrev vill vi informera om en ändring i utskick från bibliotekssystemet LUBcat, öppna ...

Fler nyheter