lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Ämnesbibliotekarier

2018-03-14

Ämnebibliotekarier på HT-biblioteken

Foto: Anja Hoppe och Viktoria Hörnlund.

På HT finns många olika ämnen och de kan se ganska olika ut. För att ge ett bra biblioteksstöd till alla behöver vi anpassa oss efter varje ämnes specifika behov och uppbyggnad. På HT har därför alla institutioner/avdelningar en egen bibliotekarie som är specialiserad på just de ämnen som ingår där.

Ämnesbibliotekarien fungerar som en personlig kontakt för sina forskare, lärare och studenter, både för att kunna förmedla bibliotekets verksamhet till dessa men också för vi ska kunna fånga upp synpunkter och vilka behov som är specifika för varje ämne. Ämnesbibliotekarien är:

  • kontaktperson mellan biblioteket och ämnet (forskare, lärare och studenter)
  • den som undervisar studenterna i frågor som rör informationshantering
  • ge det initiala forskningsstödet och vara en länk till det specialiserade forskningsstödet
  • göra urvalet av litteratur till ämnet

Se vilka som är ämnesbibliotekarier för vilka ämnen

Senaste nyheterna

Meddelanden från HT-biblioteken - maj 2019
2019-05-17
I detta, vårt sista nyhetsbrev innan sommaren, informerar vi om sommarlån på kursböcker, tipsar vi ...

Meddelanden från HT-biblioteken - april 2019
2019-05-07
I detta nyhetsbrev vill vi informera om en ändring i utskick från bibliotekssystemet LUBcat, öppna ...

Meddelanden från HT-biblioteken - mars 2019
2019-03-06
I detta nyhetsbrev vill vi informera om bokbordet på HT-dagarna, om vår EndNote-introduktion och ...

Meddelanden från HT-biblioteken - februari 2019
2019-02-14
I månadens nyhetsbrev tipsar vi bland annat om öppna labbar för uppsatsskrivande studenter. For ...

Meddelanden från HT-biblioteken - januari 2019
2019-01-21
I årets första nyhetsbrev uppmärksammar vi bland annat att Asienbiblioteket nu är en del av ...

Fler nyheter