lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Förvärv och e-medier

2018-02-01

Förvärvs- och e-mediegruppen.

Foto: Anja Hoppe.

HT-bibliotekens förvärv av media ska i första hand stödja och främja den forskning och undervisning som bedrivs vid HT-fakulteterna. Därför tar vi gärna emot inköpsförslag från fakulteternas studenter, forskare och lärare.

Vi som tar hand om inköpsförslagen och ser till att titlarna kommer till biblioteken är Ann-Sofi Green, Ulrika Karlsson, Kristina Nilsson och Katarina Wickström. Vi sköter allt praktiskt runt inköp av både trycka böcker och e-böcker. Databaser köps in av Johanna Tagesson.

Under 2017 köpte HT-biblioteken böcker för totalt 1 621 952 kronor, utöver kurslitteraturen. I den summan ingår också e-böcker, som vi köpte för sammanlagt 232 463 kronor.

För att våra samlingar ska bli ännu bättre är det viktigt att du som är forskare, lärare eller student lämnar dina inköpsförslag på: www.htbibl.lu.se/soka/inkopsforslag/ 

Senaste nyheterna

Meddelanden från HT-biblioteken - maj 2019
2019-05-17
I detta, vårt sista nyhetsbrev innan sommaren, informerar vi om sommarlån på kursböcker, tipsar vi ...

Meddelanden från HT-biblioteken - april 2019
2019-05-07
I detta nyhetsbrev vill vi informera om en ändring i utskick från bibliotekssystemet LUBcat, öppna ...

Meddelanden från HT-biblioteken - mars 2019
2019-03-06
I detta nyhetsbrev vill vi informera om bokbordet på HT-dagarna, om vår EndNote-introduktion och ...

Meddelanden från HT-biblioteken - februari 2019
2019-02-14
I månadens nyhetsbrev tipsar vi bland annat om öppna labbar för uppsatsskrivande studenter. For ...

Meddelanden från HT-biblioteken - januari 2019
2019-01-21
I årets första nyhetsbrev uppmärksammar vi bland annat att Asienbiblioteket nu är en del av ...

Fler nyheter