lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Stöd till lärande

2018-01-01

Foto: Erland Holmér.

Att på olika sätt bidra till studenters lärande är en av våra viktigaste uppgifter på HT-biblioteken. Vi erbjuder undervisning för studenter och forskare i informationshantering, det vill säga t.ex. informationssökning, källkritik och referenshantering.

Varje år deltar över 2000 studenter på våra närmare 400 undervisningstimmar som är integrerade i HT-fakulteternas kurser. Utöver schemalagd undervisning erbjuder vi även öppna seminarier och workshops och både studenter och forskare kan boka en bibliotekarie för individuell handledning. Alla HT-bibliotekarier arbetar med detta på olika sätt, men vi har också en speciell grupp som har det övergripande ansvaret för pedagogiska frågor och tillhörande system.

Gruppen för stöd till lärande organiserar undervisningsmöten för alla våra undervisande bibliotekarier och ordnar med interna fortbildningar kring t.ex. verktyg och metoder som för pedagogiken framåt. Fredrik Eriksson och Anja Hoppe, som utgör gruppen, kan även ge visst stöd kring LUP Student Papers internt och gentemot studenter och lärare på HT. Gruppen ansvarar också för öppna undervisningstillfällen och workshops. Under våren kommer det t.ex. att erbjudas öppna workshops kring referenshantering och LUP Student Papers. Om det finns något annat ämne du tycker att vi borde genomföra en workshop kring, är du välkommen att höra av dig till oss! Vi välkomnar även andra frågor och diskussioner kring pedagogiska spörsmål!

Senaste nyheterna

Meddelanden från HT-biblioteken - februari 2020
2020-02-04
Månadens e-resurs februari 2020 – The Encyclopedia of Archaeological Sciences The Encyclopedia of ...

Meddelanden från HT-biblioteken - januari 2020
2020-01-15
God fortsättning vill vi säga med årets första nyhetsbrev! Brevet innehåller de vanliga punkterna ...

Meddelanden från HT-biblioteken - december 2019
2019-12-15
Här kommer årets sista nyhetsbrev som är späckat med nyheter: I säcken finns både öppna seminarier ...

Meddelanden från HT-biblioteken - november 2019
2019-11-15
I den här månadens nyhetsbrev tipsar vi om seminarier till både er och era studenter, samt ett ...

Meddelanden från HT-biblioteken - oktober 2019
2019-10-15
Här kommer HT-bibliotekens nyhetsbrev för oktober, lite kortare än vanligt, men nyförvärven och ...

Fler nyheter