lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämnesbibliotekarier

På HT-biblioteken finns en kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde. Här ser du i alfabetisk ordning vem som har hand om vilket ämne.

ABM: Arkiv, bibliotek, museer
Ulrika Karlsson

Antikens kultur och samhällsliv
Marie Hoen

Arabiska
Rayeheh Hamedani

Arkeologi
Marie Hoen

Asienstudier
Carina Enestarre / Mia Nilsson

 

Barnlitteratur
Kristina Nilsson

Bokhistoria
Anja Hoppe

 

Digitala kulturer
Ulrika Karlsson

 

Engelska
Mikael Borg

Etnologi
Jenny Hallström

Europastudier
Annakim Eltén

 

Filmvetenskap
Kristina Nilsson

Filosofi
Fredrik Eriksson

Folklivsarkivet
Jenny Hallström

Franska
Katarina Wickström

Författarskolan
Kristina Nilsson

Förlags- och bokmarknadskunskap
Anja Hoppe

 

Grekiska
Katarina Wickström

 

Hebreiska
Rayeheh Hamedani

Historia
Jenny Hallström

Humanistlaboratoriet
Annakim Eltén

 

Idé- och lärdomshistoria
Magnus Annemark

Intermediala studier
Cathrin Viltefjäll

Italienska
Katarina Wickström

 

Japanska
Annakim Eltén

Jiddish
Annakim Eltén

Journalistik
Erik Svanström

 

Kinesiska
Annakim Eltén

Kognitiv Semiotik
Ann-Sofi Green

Kognitionsvetenskap
Fredrik Eriksson

Konsthistoria och visuella studier
Cathrin Viltefjäll

 

Latin
Katarina Wickström

Lingvistik
Ann-Sofi Green

Litteraturvetenskap
Kristina Nilsson

 

Medie- och kommunikationsvetenskap
Erik Svanström

Mediehistoria
Erik Svanström

Mellanösternkunskap
Rayeheh Hamedani

Modevetenskap
Magnus Annemark

Musikvetenskap
Cathrin Viltefjäll

Mänskliga rättigheter
Erik Svanström

 

Nordiska språk
Ann-Sofi Green

 

Religionsfilosofi med etik
Per Carleheden

Religionsbeteendevetenskap
Per Carleheden

Religionshistoria
Per Carleheden

Retorik
Erik Svanström

Rumänska
Katarina Wickström

Ryska
Annakim Eltén

 

Spanska
Katarina Wickström

Syriska
Rayeheh Hamedani

 

Teaterns teori och praktik
Kristina Nilsson

Teologi
Per Carleheden

Tyska
Anja Hoppe

 

Utbildningsvetenskap
Fredrik Eriksson (Lund) / Lina Köpsén (Campus Helsingborg)

Öresundsstudier
Magnus Annemark

Öst- och centraleuropakunskap
Annakim Eltén