lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om HT-biblioteken

HT-biblioteken är fakultetsbibliotek för dig som studerar, forskar eller undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

HT-biblioteken består av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. HT-biblioteken har även verksamhet för fakulteternas personal och studenter som är placerade på Campus Helsingborg.

Asienbiblioteket

Asienbiblioteket invigdes i augusti 1999 och är det ledande biblioteket i sitt slag i Sverige. Biblioteket har ett nationellt ansvar att bygga upp och tillgängliggöra dokumentation om Öst- och Sydöstasien.

Hitta till Asienbiblioteket | Om Centrum för öst- och sydöstasienstudier

Asienbiblioteket

Foto: okänd & Carina Enestarre

LUX-biblioteket

LUX-husen och LUX-biblioteket invigdes augusti 2014. Då flyttade Institutionen för arkeologi och antikens historia, CTR, Filosofiska institutionen, Historiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper samman här. Även HT-bibliotekens enheter som hade funnits i de gamla institutionsbyggnaderna fördes då samman till LUX-biblioteket.

Hitta till LUX-biblioteket | Om LUX (Humanist- och teologcentrum)

LUX-biblioteket

Foto: Anja Hoppe

SOL-biblioteket

SOL-biblioteket invigdes 2004 då sex mindre institutionsbibliotek flyttade ihop i det nybyggda huset. 2006, när Institutionen för språk- och litteraturvetenskap bildades, hade ytterligare två bibliotek hunnit flytta in, liksom böcker och annat material om östasiatiska språk. SOL-biblioteket är även hemmabibliotek för Institutionen för kommunikation och medier, samt Institutionen för utbildningsvetenskap.

Hitta till SOL-biblioteket | Om SOL (Språk- och litteraturcentrum)

SOL-biblioteket

Foto: Anja Hoppe.

Du som studerar, forskar eller undervisar på HT-fakulteterna är välkommen att använda dig av alla våra tre bibliotek. Läs mer om:

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Under Student, Forskare och Lärare kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder just dig. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. På våra bibliotek finns datorer, studieplatser, grupprum och tysta läsesalar till ditt förfogande.

HT-bibliotekens årsberättelser ligger på HT-fakultetens webbplats.

Ordinarie öppettider

Asienbiblioteket
Måndag–torsdag: 10:00–16:00
Fredag: 10:00–13:00

LUX-biblioteket & SOL-biblioteket
Måndag–fredag: 09:00–19:00
Lördag: 10:00–16:00

Avvikande öppettider

Kontakt

Asienbiblioteket

E-post: asienhtbibl.luse
Telefon: 046-222 30 43

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20