lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om HT-biblioteken

HT-biblioteken är fakultetsbibliotek för dig som studerar, forskar eller undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

HT-biblioteken består av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. HT-biblioteken har även verksamhet för fakulteternas personal och studenter som är placerade på Campus Helsingborg.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Under Student, Forskare och Lärare kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder just dig. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. På våra bibliotek finns datorer, studieplatser, grupprum och tysta läsesalar till ditt förfogande.

HT-bibliotekens årsberättelser ligger på HT-fakultetens webbplats.

Öppettider

LUX-biblioteket & SOL-biblioteket
Måndag–fredag: 09:00–19:00
Lördag: 10:00–16:00

Öppettider kring helgdagar

Kontakt

Asienbiblioteket

E-post: bibliotekace.luse
Telefon: 046-222 30 43

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20