lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Per Carleheden

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post per.carlehedenhtbibl.luse

Telefon 046–222 90 33

Mobil 073–032 39 07

Rum LUX:C231

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30