lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mia Nilsson

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Japanska
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mia.nilssonhtbibl.luse

Telefon
046–222 37 26 (Asien)
046–222 32 17 (SOL)

Rum Asien:105, SOL:B208f

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund (Asien)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken, Japanska, Kinesiska)
Box 118, 221 00 Lund (Centrum för öst- och sydöstasienstudier)

Internpost hämtställe
61 (Asien)
20 (SOL)