lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jenny Hallström

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Historia
Historiska institutionen

Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jenny.hallstromhtbibl.luse

Telefon 046–222 90 34

Rum LUX:C236

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för etnologi, Historia)

Internpost hämtställe 30