lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Carina Enestarre

Bibliotekarie
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post carina.enestarrehtbibl.luse

Telefon
046–222 03 58 (Asien)
046–222 31 28 (LUX)

Rum Asien:105, LUX:C240

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund (Asien)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 118, 221 00 Lund (Centrum för öst- och sydöstasienstudier)
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)

Internpost hämtställe
61 (Asien)
30 (LUX)

Besökstider

to-fre