Vårens program 2021

Välkommen till vårens seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också tillfällen för grupper och avdelningar om frågor kring Open Access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare. 

Öppen LUCRIS-verkstad

Onsdag 20 januari kl. 13.00-15.00 (https://lu-se.zoom.us/j/65493900195)
Tisdag 26 januari kl. 10.00-12.00 (https://lu-se.zoom.us/j/61980102130)

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS.

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

EndNote-introduktion

Måndag 22 mars, 10:15-12:00
Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/68115126511

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor.

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carlehedenhtbibl.luse.

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.