lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminarier & workshops

Varje termin ordnar HT-biblioteken seminarier eller workshopar kring frågor som rör vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också tillfällen för grupper och avdelningar om frågor som Open Access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare.