HT:s LUCRIS-FAQ

För dig som är forskare vid HT-fakulteterna har vi här samlat frågor och svar om förändringar i samband med införandet av LUCRIS. 

Får du inte svar på din fråga här kan du gå vidare till Hjälp och kontakt på sidorna om LUCRIS på Medarbetarwebben. Där hittar du en kortare lathund för att komma igång med LUCRIS, filmade instruktioner, utförligare manualer samt LUCRIS riktlinjer för inläggning och indelning av forskningsoutput.

Har du frågor och funderingar kan du alltid kontakta oss på forskningsstodhtbibl.luse.

LUP till LUCRIS

Informationen som tidigare fanns i LUP har nu överförts till LUCRIS. Strukturen i LUCRIS ser lite annorlunda ut i och med att nya dokumenttyper tillkommit och vissa fält definieras på andra sätt än i LUP. Därför kan viss information som förts över från LUP vara missvisande. Det är därför bra om du som forskare ser över dina gamla publikationer så att det ser korrekt ut. Viktigast är att gå igenom peer review och konferensbidrag, läs mer under frågorna nedan.

Det kan vara bra att kolla igenom dina poster som registrerades i LUP för att se att allt ser korrekt ut i LUCRIS. Utöver peer review och konferensbidrag listar vi här några saker att fästa extra uppmärksamhet på:

 • Kapitel i rapport: Denna kategori fanns inte i LUP vilket gjorde att dessa poster registrerades som bokkapitel. Hör av dig  till forskningsstodhtbibl.luse om du har poster som behöver byta kategori.
 • Miscellaneous: Det har tillkommit en del nya kategorier i LUCRIS så som Web publication/Blog post och Software, Kolla gärna igenom dina poster som ligger under Miscellaneous för att se ifall de hör hemma i någon annan kategori som tillkommit i samband med LUCRIS. Hör av dig till forskningsstodhtbibl.luse om du har poster som behöver byta kategori.
 • Artistic work: I LUCRIS är det möjligt att märka upp research output som Artistic work, genom att klicka på Add artistic work i posten. Detta bör göras på till exempel skönlitterära verk och översättningar av sådana.
 • Peer Review: I LUP användes begreppet Quality Controlled vilket var mer inkluderade och kunde även innefatta till exempel redaktionell granskning. Detta innebär att poster som är överförda från LUP i vissa fall kan ha felaktig information i detta fält. Dessutom fanns ej fältet för dokumenttyp Books i LUP, men finns för Books i LUCRIS. Poster i denna kategori som är överförda från LUP har därför markerats som ej peer review-granskade i LUCRIS.

Forskare vid HT rekommenderas att gå tillbaka och kontrollera att informationen i peer review-fältet är korrekt i äldre poster.

Forskningsoutput

Enligt riktlinjerna definieras peer review i LUCRIS så här: "Publikationen har genomgått granskning av oberoende sakkunniga". Det räcker inte med en redaktionell granskning för att publikationen ska räknas som peer reviewed.

I LUCRIS ska konferenspapper registreras på olika sätt beroende på var de är publicerade, se bilden ovan.

 • Konferensabstracts registreras som Contribution to journal, Published meeting abstract eller Contribution to conference, Abstract beroende på om de är förlagsutgivna eller ej.
 • Förord till konferenspublikation registreras som Chapter in Book/Report/Conference proceeding, Preface to conference proceeding.
 • Redaktörskap för konferenspublikation registreras som Book/Report, Conference proceeding (editor).
 • Konferensposter registreras som Contribution to conference, Poster.
 • Contribution to conference, Other – används om man vill registrera ett bidrag till en konferens som inte är ett offentliggjort paper, abstract eller poster.

Konferenspublikationer som förts över till LUCRIS från LUP har endast delvis blivit rätt, HT:s forskare rekommenderas därför att gå igenom sina konferenspublikationer. Behöver du ändra från en dokumenttyp till en annan, kontakta biblioteket: forskningsstodhtbibl.luse.

I Riktlinjer för indelning av Research Output (PDF. öppnas i nytt fönster) finns mer information om de olika dokumenttyperna i LUCRIS.

I LUCRIS finns det flera alternativ för vilken publiceringsstatus en publikation har. I LUCRIS kan du välja mellan dessa alternativ:

 • Submitted
 • Accepted/In press
 • E-Pub ahead of print
 • Published 
 • Unpublished

Det går bra att ha flera statusar, vilket gör att du kan ändra status för publikationen under publiceringsprocessens gång. Så här kan det till exempel se ut: Submitted Feb 2016, Accepted/In press Aug 2017, Published Nov 2018.

Enligt våra riktlinjer för LUCRIS ska alla typer av dokument som är offentliggjorda få status Published. Som offentliggjort räknas det som är "förlagsutgivet, finns på webbsidan hos till exempel en konferens eller en myndighet, i LUCRIS, på ett utdelat USB-minne eller liknande ".

Research output som du registrerar i LUCRIS syns i Forskningsportalen direkt efter att ha validerats av oss på biblioteket. Dagen därpå blir posten även synlig i din publikationslista på HT:s webbsidor.

Om du gör ändringar i en Research output-post i LUCRIS behöver den åter valideras av oss på biblioteket för att ändringarna ska bli synliga i Forskningsportalen och dagen därpå på HT:s webbsidor.

Aktiviteter som du registrerar i LUCRIS blir synliga i Forskningsportalen direkt.

När någon lägger in information i ditt namn får du ett mail där du ges möjlighet att granska och lägga till information, eller avregistrera dig från posten genom en länk. Om du har blivit felaktigt registrerad på en post men inte fått något mail kan du avsäga din medverkan i publikationen genom att i träfflistvyn klicka på kugghjulet till höger och välja Not mine – disclaim content.

Aktiviteter

Det går tyvärr inte att göra om en Research Output-post till en aktivitet i LUCRIS. Ifall du upptäcker något som idag är registrerat som Research Output men som borde vara registrerat som en aktivitet, registrera själv aktiviteten i LUCRIS och hör sedan av dig till biblioteket på forskningsstodhtbibl.luse för att få de motsvarande Research Output-posterna borttagna.

Profil

Under fliken Personal i den övre menyraden hittar du startsidan för din profil. Du kan redigera din profil genom att trycka på knappen Edit profile. En beskrivning av din forskningsverksamhet kan läggas till eller redigeras under rubriken Curriculum and research description.

Gå till Edit Profile under fliken Personal. Klicka på Add profile information under Curriculum and research description för att lägga till information om din forskning på både svenska och engelska.

Scrolla ner till UKÄ Subject Classification när du klickat på Edit Profile, för att lägga till UKÄ. Klicka på pilen till vänster om huvudämnena för att leta dig ner i trädstrukturen.

Information om att ägga till eller ändra information i din personliga profil på Medarbetarwebben

Övrigt

Enligt HT-fakulteternas miniminivå för inläggning av forskningsinformation i LUCRIS ska doktoranden ansvara för att registrera sitt avhandlingsprojekt i LUCRIS. Projektet registreras i Projects-modulen, använd underkategorin Dissertation. Miniminivån fastslår att projektposten ska innehålla följande information:

 • Titel på svenska och/eller engelska
 • Projektbeskrivning (kan hämtas från individuell studieplan)
 • Startår och planerat slutår
 • Deltagare, dvs den forskarstuderande, läggs in med rollen PI
 • Ämnesområde enligt UKÄ
   

För att specificera din roll i en publikation eller aktivitet, till exempel om du har varit författare, redaktör eller översättare av en bok, klicka på Edit-knappen till höger om ditt namn under rubriken Authors and affiliations. I redigeringsfönstret väljer du därefter roll i rullisten under Role.

Kontrakt som redan är registrerade i LUCRIS kan läggas till i en projektpost genom att skapa en relation mellan kontraktet och projektet. I projektposten går du ner till rubriken Related applications and awards. Klicka på knappen till höger: Add awards.

Själva kontraktet kan inte registreras av den enskilda forskaren, detta sköts centralt av Forskningsservice som matar in information om kontraktet i modulen Awards. Informationen om kontraktet tillhandahålls Forskningsservice av den person som normalt ansvarar för diarieföringen lokalt.

Information om kontrakt i LUCRIS på Medarbetarwebben 

Beroende på om du vill registrera en intern forskargrupp, ett externt samarbete eller att du ingår i någon form av nätverk så går du tillväga på olika sätt. Information om de olika alternativen finns längre ned på Medarbetarwebbens sidan om projekt i LUCRIS.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-09-30