LUCRIS

LUCRIS (Lund University Current Research Information System) är Lunds universitets forskningsinformationssystem. Här kan du som forskare synliggöra flera olika aspekter av din forskargärning. 

LUCRIS är Lunds universitets registreringsgränssnitt för publikationer och annan forskningsinformation så som information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter inom t ex samverkan. Det som registreras i LUCRIS visas i den publika Forskningsportalen portal.research.lu.se. I Forskningsportalen visas forskare, forskningsoutputs (exempelvis publikationer), projekt och enheter vid LU. Registreringar i LUCRIS levereras till, och blir sökbara i, SwePub.

LUCRIS har ersatt LUP (Lund University Publications). Alla publikationer som fanns registrerade i LUP fördes vid övergången över till LUCRIS. Den tidigare databasen finns kvar och visar aktuell nedladdningsstatistik för alla publikationer.

Registrera din publikation

Registrering av all vetenskaplig publicering efter 2002 vid Lunds universitet är obligatorisk (se rektorsbeslutet Registrering av vetenskapliga publikationer). Publicering av fulltexter, parallellt eller i efterhand, är frivillig men rekommenderas.

För information som är specifik för HT-fakulteterna om vad som ska registreras i LUCRIS, se Miniminivå för inmatning i LUCRIS för HT.

Registrera avhandling

Information om att registrera och publicera din avhandling i fulltext hittar du på webbplatsen för biblioteken vid Lunds universitet. Se även vanliga frågor och svar om att registrera avhandlingar.

Frågor?

Vid HT-biblioteken finns den lokala LUCRIS-supporten för HT-fakulteterna. Kontakta gärna forskningsstodhtbibl.luse om du har några frågor.

Mer information

Till LUCRIS

Logga in i LUCRIS för att registrera Research output och aktiviteter.

Till Forskningsportalen

Här hittar du forskare, forskningsoutputs (t ex publikationer), projekt och enheter vid Lunds universitet.