Mjukvara och verktyg

Att använda rätt verktyg och mjukvara kan hjälpa till att göra din forskning mer effektiv. Listan nedan består av vanligen använda verktyg, som kan användas vid olika tillfällen i forskningsprocessen. 

De flesta programmen i listan är fritt tillgängliga eller är gratis för dig som anställd vid Lunds universitet. Vissa program är tillgängliga via Software Center, i andra fall kan du behöva kontakta IT-enheten för att få hjälp med att installera programmen.

Licens vid LU

 • EndNote: Referenshanteringsprogram
 • Excel: Program för arbete med kalkylblad
 • Filemaker Pro: Ett databasverktyg (volymlicens, innefattar en årlig kostnad/person)
 • Mindjet: Mind mapping-mjukvara som kan användas för projektledning, brainstorming etc.
 • Nvivo: Verktyg för analys av kvalitativa data.
 • SPSS: Program för arbete med statistiska data (årlig kostnad/person).

Open Source/gratis

 • CLAN: Gratis program för att transkribera och analysera talat språk (tillgänglig via Software Center).
 • Collectica for excel: Ett enkelt sätt att skapa bättre metadata till dina excel-kalkylblad (gratis- och betalversion finns).
 • Gephi: Open source-mjukvara för visualisering och nätverksanalys.
 • QGIS: Open source geografiskt informationssystem.
 • OpenRefine: Open source-verktyg för att tvätta och transformera data.
 • Tropy: Organisera och annotera dina bilder
 • Transkribus: Plattform för digitalisering, AI-baserad textigenkänning, transkription och sökning av handskrivna historiska dokument.
 • Voyant: Webbaserat verktyg för läsning och analys av digital text.

Betalprogram

Humanistlaboratoriet erbjuder:

Utbildning

Humanistlaboratoriet erbjuder flera olika kurser och handledning i grupp.

The Programming Historian

Guider till en mängd olika digitala verktyg, tekniker och arbetssätt.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-10-04