Lagring och datasäkerhet

Forskare vid LU erbjuds lagring av data på olika sätt beroende på fakulteternas respektive lösningar. Rådgör med forskningsstödet på biblioteket om du är osäker på var och hur den bäst lagras. På medarbetarwebben finns riktlinjer och råd kring digitalt bevarande. HT:s forskare kan (utöver den vanliga hemkatalogen) beredas tillgång till en projektmapp på en central serverkatalog, där åtkomsten till data är begränsad med lösenord och till de personer som ingår i projektet, se mer information på intranätet.

Om data ska bearbetas av många, eller med flera program, behöver den kanske hanteras på särskilt sätt. Se till exempel till så att obehöriga inte kommer åt känsliga data eller persondata.

Anställda vid LU bör använda LU Box när forskningsmaterial inte kan sparas lokalt vid LU, för att till exempel möjliggöra delning med kollegor vid andra lärosäten. Data som innehåller känsliga uppgifter bör inte delas på detta sätt. Läs mer om LU Box i LDC:s FAQ.

För information om hantering av persondata och annan känslig data, se sidan om Persondata och sekretess

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Lagring i molntjänster

Information från LDC om vad man får lagra i molntjänster

CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning