Arkivera forskningsdata

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras av lärosätet. Det finns ännu ingen central teknisk lösning för detta vid Lunds universitet, så tillsvidare används lokala lösningar. Via IT-enheten ges tillgång till arkivmappar dit data flyttas efter projektet, eftersom data inte ska sparas på enskild dator eller i personliga mappar. Data som arkiveras måste beskrivas väl, se sidan Organisera data, och sparas i format som inte är programberoende, se sidan Beständiga filformat. På Lunds universitets medarbetarwebb finns information om Arkivering och vad som kan gallras.

Arkivering vid Lunds universitet

Läs mer om vad som gäller för arkivering vid Lunds universitet på Medarbetarwebben.