lunduniversity.lu.se

Libraries of the Joint Faculties of Humanities and Theology

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Purchasing Language Services

If you are a researcher and want to have your dissertation, article or abstract, translated or proofread, you must purchase this service in accordance with the national framework agreements. The Joint Libraries of Faculties of Humanities and Theology offer you as researcher, or PhD student support in this process. You are welcome to contact us if you have any questions on how to proceed.

All public authorities must follow the public procurement rules when purchasing goods and services. The rules are based on five fundamental principles:

 • The principle of non-discrimination
 • The principle of equal treatment
 • The principle of transparency
 • The principle of proportionality
 • The principle of mutual recognition

Read more about what these principles entail on The National Agency for Public Procuremnt’s website.

Purchasing a language- or translation service

Purchasing of goods and services at Lund University must be made according to the existing agreements administered by The National Procurement Services (a department within the central government authority Kammarkollegiet). The national framework agreements for language- and translation services must be adhered to when purchasing such a service, regardless of how it is funded. You can find the frame agreeements on the website avropa.se.

Three language areas

There are framework agreements within three language areasfor language- and translation services: English, Swedish and Other languages. The services included in these agreements vary and what type of call-off order applies may vary, either ranking or renewed competition. Read more about the different call-off orders

All practical documents and further guidance can be found under the tab Gemensamma document on each page for the respective language area (only available in Swedish).  Do not hesitate to contact the library if you have any questions regarding these or what type of call-off order you should proceed with.


Svenska

 • Svenska
  Språkområdet omfattar språkgranskning och text redigering av texter skrivna på svenska.
  • Avropsform: Avrop sker genom fastställd rangordning

   Förfrågan ska gå till den som är rangordnad som nr 1, om inte de kan utföra jobbet, går frågan till den leverantör som rangordnad som är nr 2 och så vidare.

Övriga språk

 • Övriga språk
  Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i följande språk: Albanska, Arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), Danska, Finska, Franska, Grekiska, Italienska, Persiska, Polska, Ryska, Spanska, Turkiska, Tyska. Även ytterligare språk går att avropa som tilläggstjänst.
  • Avropsform: Avrop sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrensutsättning

   Myndigheten ska använda sig av förnyad konkurrenssättning om något av följande föreligger:
   • Krav på av Kammarkollegiet Auktoriserad translator i de språkriktningar där auktorisation finns,
   • Avrop av språkgranskning som separat tjänst (egna texter på annat språk),
   • Krav på andra ämnesområden utöver allmänna texter,
   • Krav på andra språkriktningar än de som är obligatoriska att offerera,
   • Krav på andra format (webbaserade format, t.ex. Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat),
   • Krav på kortare leveranstider än de som framgår av ramavtalet,
   • Uppdraget är särskilt komplext, t.ex. att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det,
   • Uppdraget omfattar översättning till/från flera språkriktningar,
   • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler,
   • Myndigheten vill pga. uppdragets omfattning och art utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.

   Avropsförfrågan ställs då till samtliga 4 leverantörer.

  • Om inte ovan är aktuellt sker avrop genom fastställd rangordning, förfrågan går till nr 1 först, och om de inte kan, går förfrågan till nr 2

Praktisk information

When you have an agreement in place with a service provider, you should make the actual order of the service via LUPIN (Proceedo) (information only in Swedish).