lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Program

Varje termin anordnar HT-biblioteken programverksamhet med utbildningstillfällen som är öppna för alla våra studenter.

Foto: Sofie Eriksson

Aktuellt program hittar du i menyn till vänster.

Kontakt

Fredrik Eriksson

E-post: fredrik.erikssonhtbibl.luse
Telefon: 046-222 36 75