lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Läs- och skrivsvårigheter

Har du dyslexi, synskada eller andra läs- eller skrivsvårigheter? Då vi hjälpa dig med att skaffa anpassad kurslitteratur som talböcker eller punktskrift. Du kan också få förlängd lånetid på tryckta kursböcker (fyra veckor).

På HT-biblioteken finns två kontaktbibliotekarier för studenter och doktorander med läs- och skrivsvårigheter. Vi rekommenderar dig att ta kontakt och avtala tid före första besöket, vänligen se kontaktuppgifter i spalten till höger.

Talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och registreras i deras katalog Legimus. Bibliotekarien skapar ett konto åt dig så att du själv kan söka upp och ladda ner talböckerna.

Kontakta Pedagogiskt stöd

För att du ska få tillgång till allt stöd universitetet kan erbjuda, ta kontakt med avdelningen Pedagogiskt stöd. Det kan gälla exempelvis anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentatid.

Stödprogram

Alla datorer på biblioteket är utrustade med följande program:

Det finns hörlurar att låna i lånedisken.

Lunds universitet har campuslicens på läsprogrammen EasyReader och TorTalk samt rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spell Right. Det innebär att du som student får ladda ner dem till din egen dator.

Resursdator

På LUX-biblioteket finns ett grupprum med en dator som, utöver programmen ovan, även har talsyntesprogrammen EasyReader och Voxit Budgie Pro installerat. Som student med förlängd lånetid kan du boka detta rum i lånedisken.