lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

För dig som distansstudent

Distansstudenter

Med hjälp av HT-biblioteken hittar du allt material du behöver för dina studier. Här finns en mängd resurser för dig som är student inom våra ämnesområden.

Det finns en kort film på YouTube som presenterar några av de viktigare resurserna som nås från HT-bibliotekens hemsida.

Ämnesguider

Via ämnesguiderna får du en samlad ingång till biblioteks- och informationsresurser som är viktiga för dina studier. Ämnesguiderna innehåller viktiga länkar till såväl databaser och fria resurser som material om akademiskt skrivande och vetenskaplig publicering.

Ämnesguider

Elektroniskt material

I LUBSearch hittar du elektroniskt material, som artiklar, tidskrifter, databaser och e-böcker. Stora delar av materialet finns i fulltext och med ditt studentkonto kommer du åt det var du än befinner dig.

LUBSearch

Tryckt material

I Lovisa hittar du information om tryckt material som böcker, tidskrifter och rapporter som finns vid Lunds universitets bibliotek.

Lovisa

Vad du som distansstudent kan beställa och få hemskickat kan du läsa om på sidan "Lån för distansstudenter".

Lån för distansstudenter

I LIBRIS hittar du information om tryckt material som böcker, tidskrifter och rapporter vid samtliga forskningsbibliotek och större folkbibliotek i Sverige.

LIBRIS