lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nytt bibliotekssystem – Lovisa blir LUBcat

Biblioteken vid Lunds universitet byter bibliotekssystem i juni. Systembytet kommer att medföra begränsad service under övergångsperioden.

Lån och beställningar av tryckta böcker och tidskrifter

  • BESTÄLLNINGAR: Under perioden 25/5–​​​​25/6 kommer det inte att vara möjligt att beställa böcker eller tidskrifter i vår katalog Lovisa, varken från magasin och depåer, eller från ett bibliotek till ett annat. Beställningsfunktionen kommer att stängas av 24/5 kl. 17:00.
  • FÖRNYA OCH KÖA PÅ BÖCKER: Under perioden 7–​​​​25/6, kommer du inte att kunna förnya lån eller köa på böcker.
  • LÅNA BÖCKER: Möjligheterna att låna kommer att vara ytterst begränsade och vara olika för olika bibliotek från att Lovisa stängs ner den 7/6 fram till att det nya systemet, LUBcat, är igång den 25/6. Vi på HT-biblioteken planerar att låna ut våra böcker, men Universitetsbiblioteket till exempel kommer inte att låna ut sina böcker medan vi är systemlösa. Information om servicen på de olika biblioteken vid Lunds universitet hittar du på respektive biblioteks webbplats och i sammanfattad version på den gemensamma webbplatsen för alla bibliotek vid Lunds universitet. För att kunna låna under systembytet måste du ha ett giltigt lånekort sedan tidigare, eftersom vi inte kan registrera nya låntagare då.

E-böcker, e-tidskrifter och databaser

Du kommer att kunna använda LUBsearch för att hitta våra elektroniska böcker, tidskrifter och databaser - de kommer att vara tillgängliga som vanligt.

Fjärrlån

Du kommer att kunna lägga fjärrlånebeställningar som vanligt, både i Libris och vårt fjärrlåneformulär, men vi kommer inte att kunna hantera dem under systembytet, så det kommer att ta lite längre tid att få böckerna under juni månad. Du kan även återlämna dina fjärrlån som vanligt. Du kommer inte att kunna förnya fjärrlån mellan 7 och 25 juni.

Sommarlånetid på kursböcker

Kursböcker du lånar eller förnyar från och med 21 maj får du behålla till och med 4 september.

Öppettider

HT-biblioteken kommer att hålla öppet under systembytet. Öppettiderna för övriga bibliotek vid Lunds universitet hittar du på lub.lu.se.

Behöver du böcker under sommaren? Låna dem i maj!