lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Trådlöst nätverk

I samtliga lokaler i våra bibliotek kan du använda trådlöst nätverk. Det gör du genom Eduroam, som du har tillgång till genom ditt Student- eller LUCAT-konto.

Eduroam är ett krypterat trådlöst nät gemensamt för många lärosäten i världen. Innan du kan använda Eduroam första gången behöver du göra några inställningar på din dator/telefon/surfplatta, se instruktioner för uppkoppling för olika operativsystem.

Har du inget Student- eller Lucat-konto kan du be om att få ett användarkonto i informationsdisken på SOL- eller LUX-biblioteket.