lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tillgänglighet

Foto: Charlotte Högberg.

LUX-biblioteket

På LUX-biblioteket finns hiss till samtliga våningsplan.

Från LUX:s entré finns ledspår för synskadade som leder till biblioteket.

Informationsdisken i LUX-biblioteket är höj-och sänkbar.

För den som har särskilda behov av höj-och sänkbart skrivbord finns ett sådant i LUX-bibliotekets bokningsbara resursrum. Vill man studera vid ett ståbord finns det flera ute i biblioteket.

På LUX-biblioteket finns två tysta läsesalar, varav en är datorfri.

Det finns två handikapptoaletter på LUX-biblioteket, en på källarplan och en på andra våningen. På entréplan finns handikapptoalett precis utanför biblioteket.

SOL-biblioteket

Ute i SOL-biblioteket finns hiss till andra och tredje våningen. Behöver du ta dig med hiss till fjärde våningen, där vårt videorum och en tyst läsesal finns, tar du hissen upp till tredje våningen och byter sedan till hissen i trappuppgången intill datorsalen. Om du vill ha hjälp är du välkommen att kontakta personalen i informationsdisken.

På SOL-biblioteket är informationsdisken inte höj-och sänkbar.

Det finns tre tysta läsesalar i biblioteket, varav en är datorfri.

Handikapptoalett finns på alla våningsplan.