lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Datorer

På HT-biblioteken finns ett stort antal datorer, som alla kräver inloggning. För att kunna använda samtliga resurser och tjänster krävs personlig inloggning (LUCAT eller studentkonto, kan behöva aktiveras via lösenordsportalen).

Personlig inloggning för studenter och anställda vid Lunds universitet

Använd ditt studentkonto för att logga in på datorerna. Om du får ett meddelande att ditt konto är låst när du försöker logga in, måste du först aktivera eller byta ditt lösenord. Logga då in med den allmänna inloggningen (se nedan) och sätt nytt lösenord på https://passport.lu.se/.

Efter att aktiveringen är gjord kan du logga in med ditt studentkonto på alla datorer som finns på LUX- och SOL-biblioteket.

Du kan också använda de licensierade elektroniska resurserna (databaser, tidskrifter, e-böcker m.m.) via t.ex. LUBsearch och ämnesguiderna.

Allmän inloggning

Om du saknar ett studentkonto kan du logga in med en allmän inloggning. Ange användarnamn hta-bib och lämna lösenordsraden tom.

Med den här inloggningen kan du endast använda Internet Explorer och når endast sidor på Lunds universitets webbplats och vissa biblioteksresurser.

Vad finns på datorerna?

När du är inloggad med ditt Studentkonto kan du använda:

  • Internet Explorer och Firefox (med möjlighet att visa sidor med Flash, Shockwave, Java)
  • Microsoft Office 2010 (har inbyggd funktion för att skapa PDF-filer)
  • Adobe Reader
  • Stava Rex (rättstavningsprogram, svenska)
  • Spell Right (rättstavningsprogram, engelska)
  • TorTalk (läsprogram för talböcker, med talsyntesfunktion)

Spara dokument

Det går inte att spara dokument på sin inloggning så kom ihåg att ta med ett USB eller maila dokumentet till dig själv innan du loggar ut.