lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studieplatser & datorer

Studieplatser finns både på LUX- och SOL-biblioteket, liksom datorer för sökning i bibliotekskataloger, databaser och på webben. Trådlöst nätverk gör det möjligt att logga in med sin egen dator.

Datorsalar och tysta läsesalar

På SOL-biblioteket finns tre tysta läsesalar och två datorsalar. På LUX-biblioteket finns två tysta läsesalar och sex grupprum.

För att komma in i datorsalarna behöver du använda ditt LU-kort och slå in din PIN-kod. Om du har glömt din PIN-kod kan du kolla upp den här, genom att logga in med ditt Studentkonto eller din LUCAT.
Endast de som studerar eller är anställda vid HT-fakulteterna har tillgång till datorsalarna. Datorsalen på SOL-bibliotekets andra våning, SOL:B210, får endast användas fritt när den inte är reserverad för undervisning.

Grupprum

På LUX-biblioteket finns det fem grupprum i biblioteket. Dessa kan bokas via receptionen på LUX enligt följande restriktioner:

  • Rummen ska användas till grupparbete, minst två personer.
  • Det går att boka rummen max. 4 timmar/dag, max. 12 timmar på två veckor och som tidigast två veckor i förväg.
  • Du måste vara student på HT-fakulteterna för att få boka rummen.
  • När rummen är obokade får de användas av alla men studenter som har bokat har företräde.

Se om rummen är bokade här

Resursrum

På SOL-biblioteket finns det ett rum avsett för att titta på audiovisuella medier från SMDB. Rummet går ej att boka, men personer som har lånat filmer från SMDB har företräde.

På LUX-biblioteket finns det ett resursrum med dator som ej går att boka för ordinarie studenter. Det kan endast bokas av bibliotekarier för studenter som har behov den specifika programvaran på datorn. 

För att få boka rummet på LUX så gäller följande:

  • Du ska ha behov av den specifika programvaran som finns i rummet för att få boka.
  • Varje student får boka resursrummet max. fyra timmar per dag och totalt 12 timmar per vecka. 
  • När rummet är obokat får det användas av alla men studenter som har bokat har företräde.

Karta över LUX-biblioteket

Karta över SOL-biblioteket

OBS! Vi arbetar med samlingen på SOL-biblioteket kontinuerligt och därför stämmer inte kartan alltid, senast uppdaterad 2018-02-22.

Ladda ner pdf. (PDF)