lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Förvärv och e-medier

2018-02-01

Förvärvs- och e-mediegruppen.

Foto: Anja Hoppe.

HT-bibliotekens förvärv av media ska i första hand stödja och främja den forskning och undervisning som bedrivs vid HT-fakulteterna. Därför tar vi gärna emot inköpsförslag från fakulteternas studenter, forskare och lärare.

Vi som tar hand om inköpsförslagen och ser till att titlarna kommer till biblioteken är Ann-Sofi Green, Ulrika Karlsson, Kristina Nilsson och Katarina Wickström. Vi sköter allt praktiskt runt inköp av både trycka böcker och e-böcker. Databaser köps in av Johanna Tagesson.

Under 2017 köpte HT-biblioteken böcker för totalt 1 621 952 kronor, utöver kurslitteraturen. I den summan ingår också e-böcker, som vi köpte för sammanlagt 232 463 kronor.

För att våra samlingar ska bli ännu bättre är det viktigt att du som är forskare, lärare eller student lämnar dina inköpsförslag på: www.htbibl.lu.se/soka/inkopsforslag/ 

Senaste nyheterna

Meddelanden från HT-biblioteken - september 2018
2018-09-06
Vi hoppas att ni alla har haft en underbar sommar och inleder den nya terminen med höstens första ...

Meddelanden från HT-biblioteken - juni 2018
2018-06-05
I månadens nyhetsbrev hittar du bland annat information kring det nationella avtalet med förlaget ...

Meddelanden från HT-biblioteken - maj 2018
2018-05-15
I månadens nyhetsbrev hittar du bland annat uppdaterad information om vårt stundande byte av ...

Meddelanden från HT-biblioteken - april 2018
2018-04-05
Här kommer april månads utgåva av HT-bibliotekens nyhetsbrev! 2018 är ett år av stora systembyten ...

Meddelanden från HT-biblioteken - mars 2018
2018-03-15
Nu lanserar vi på HT-biblioteken ett nytt sätt att nå ut till er med användbar information! En gång ...

Fler nyheter