lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Förvärv och e-medier

2018-02-01

Förvärvs- och e-mediegruppen.

Foto: Anja Hoppe.

HT-bibliotekens förvärv av media ska i första hand stödja och främja den forskning och undervisning som bedrivs vid HT-fakulteterna. Därför tar vi gärna emot inköpsförslag från fakulteternas studenter, forskare och lärare.

Vi som tar hand om inköpsförslagen och ser till att titlarna kommer till biblioteken är Ann-Sofi Green, Ulrika Karlsson, Kristina Nilsson och Katarina Wickström. Vi sköter allt praktiskt runt inköp av både trycka böcker och e-böcker. Databaser köps in av Johanna Tagesson.

Under 2017 köpte HT-biblioteken böcker för totalt 1 621 952 kronor, utöver kurslitteraturen. I den summan ingår också e-böcker, som vi köpte för sammanlagt 232 463 kronor.

För att våra samlingar ska bli ännu bättre är det viktigt att du som är forskare, lärare eller student lämnar dina inköpsförslag på: www.htbibl.lu.se/soka/inkopsforslag/ 

Senaste nyheterna

Månadens e-resurs: Human Rights Studies Online
2018-02-15
Databasen tillhandahåller jämförande dokumentation, analys och tolkning av krigsförbrytelser och ...

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Förvärv och e-medier
2018-02-01
HT-bibliotekens förvärv av media ska i första hand stödja och främja den forskning och undervisning ...

Månadens e-resurs: BREPOLIS International Medieval Bibliography (IMB)
2018-01-15
International Medieval Bibliography är en bibliografisk databas som täcker Europa, Nordafrika och ...

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Stöd till lärande
2018-01-01
Att på olika sätt bidra till studenters lärande är en av våra viktigaste uppgifter på ...

Månadens e-resurs: GALE Virtuell Reference Library (GVRL)
2017-12-15
GALE Virtuell Reference Library (GVRL) innehåller flertalet encyklopedier inom humaniora och ...

Fler nyheter