lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Stöd till lärande

2018-01-01

Foto: Erland Holmér.

Att på olika sätt bidra till studenters lärande är en av våra viktigaste uppgifter på HT-biblioteken. Vi erbjuder undervisning för studenter och forskare i informationshantering, det vill säga t.ex. informationssökning, källkritik och referenshantering.

Varje år deltar över 2000 studenter på våra närmare 400 undervisningstimmar som är integrerade i HT-fakulteternas kurser. Utöver schemalagd undervisning erbjuder vi även öppna seminarier och workshops och både studenter och forskare kan boka en bibliotekarie för individuell handledning. Alla HT-bibliotekarier arbetar med detta på olika sätt, men vi har också en speciell grupp som har det övergripande ansvaret för pedagogiska frågor och tillhörande system.

Gruppen för stöd till lärande organiserar undervisningsmöten för alla våra undervisande bibliotekarier och ordnar med interna fortbildningar kring t.ex. verktyg och metoder som för pedagogiken framåt. Fredrik Eriksson och Anja Hoppe, som utgör gruppen, kan även ge visst stöd kring LUP Student Papers internt och gentemot studenter och lärare på HT. Gruppen ansvarar också för öppna undervisningstillfällen och workshops. Under våren kommer det t.ex. att erbjudas öppna workshops kring referenshantering och LUP Student Papers. Om det finns något annat ämne du tycker att vi borde genomföra en workshop kring, är du välkommen att höra av dig till oss! Vi välkomnar även andra frågor och diskussioner kring pedagogiska spörsmål!

Senaste nyheterna

Månadens e-resurs: Human Rights Studies Online
2018-02-15
Databasen tillhandahåller jämförande dokumentation, analys och tolkning av krigsförbrytelser och ...

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Förvärv och e-medier
2018-02-01
HT-bibliotekens förvärv av media ska i första hand stödja och främja den forskning och undervisning ...

Månadens e-resurs: BREPOLIS International Medieval Bibliography (IMB)
2018-01-15
International Medieval Bibliography är en bibliografisk databas som täcker Europa, Nordafrika och ...

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Stöd till lärande
2018-01-01
Att på olika sätt bidra till studenters lärande är en av våra viktigaste uppgifter på ...

Månadens e-resurs: GALE Virtuell Reference Library (GVRL)
2017-12-15
GALE Virtuell Reference Library (GVRL) innehåller flertalet encyklopedier inom humaniora och ...

Fler nyheter