lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Månadens e-resurs: BREPOLIS International Medieval Bibliography (IMB)

2018-01-15

Medeltida bild

Bilden är Public Domain och har tillgängliggjorts av British Library.

International Medieval Bibliography är en bibliografisk databas som täcker Europa, Nordafrika och Mellanöstern under åren 300-1500. Det är en bra resurs för dig som håller på med språk, litteratur, religion, historia, arkeologi eller konst under medeltiden.

Såhär beskrivs databasen i LUBsearch, där du hittar den under fliken Databases A-Z:

The BREPOLIS International Medieval Bibliography is the leading bibliography of the European Middle Ages (c. 400-1500). The IMB comprises 300,000 records of articles, review articles, scholarly notes and similar literature all of which are fully classified by date, subject and location, and provide full bibliographical records. IMB covers 4,500 publications in over 30 languages. The discipline areas include: Classics, English Language and Literature, History and Archaeology, Theology and Philosophy, Medieval European Languages and Literatures, Arabic and Islamic Studies, History of Education, Art History, Music, Theatre and Performance Arts, Rhetoric and Communication Studies.

Senaste nyheterna

Månadens e-resurs: Human Rights Studies Online
2018-02-15
Databasen tillhandahåller jämförande dokumentation, analys och tolkning av krigsförbrytelser och ...

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Förvärv och e-medier
2018-02-01
HT-bibliotekens förvärv av media ska i första hand stödja och främja den forskning och undervisning ...

Månadens e-resurs: BREPOLIS International Medieval Bibliography (IMB)
2018-01-15
International Medieval Bibliography är en bibliografisk databas som täcker Europa, Nordafrika och ...

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Stöd till lärande
2018-01-01
Att på olika sätt bidra till studenters lärande är en av våra viktigaste uppgifter på ...

Månadens e-resurs: GALE Virtuell Reference Library (GVRL)
2017-12-15
GALE Virtuell Reference Library (GVRL) innehåller flertalet encyklopedier inom humaniora och ...

Fler nyheter