lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Forskningsstöd

2017-12-01

Foto: Anja Hoppe.

När frågor uppstår kring val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor ger vi tips och stöd till fakulteternas forskare. Det kan gälla olika publiceringsformer såsom open access (hur forskningsresultat görs öppet tillgängliga), bibliometrisk utvärdering (hur synlighet och genomslag för forskare och publikationer mäts), hantering av forskningsdata (hur data organiseras och sprids) och upphovsrätt (hur text och bild kan återanvändas).

Liksom i resten av universitetsvärlden rör mycket av vårt arbete just nu hantering av forskningsdata. Vi ger stöd i hela datalivscykeln, till exempel när det är dags att skriva datahanteringsplaner, beskriva och organisera data och diskutera tillgängliggörande och arkivering av data.

I publiceringsprocessen hjälper vi forskarna att hitta lämpliga publiceringskanaler och tolka avtal och licenser. Vi ger vägledning i upphovsrättsfrågor som exempelvis kan handla om hur en bild eller en sångtext får återanvändas. Flera tidskrifter som publiceras open access vid HT-fakulteterna använder Open Journal Systems (OJS), ett system för publicering av OA-tidskrifter där vi ger stöd på fakultetsnivå.

Vi fungerar som HT-fakulteternas stödfunktion för Lunds universitets forskningsinformationssystem LUCRIS. All information här synliggör forskningen vid Lunds universitet. När forskarna vid HT-fakulteterna registrerar sina publikationer, granskar vi dem för att se till att metadatan kan återanvändas i andra system och i framtiden. Eftersom LUCRIS är ett nytt system hanterar vi många frågor kring de olika funktionerna och modulerna, praxis för registrering och hur datan kan användas för olika syften.

Vi utgör HT-bibliotekens forskningsstödsgrupp: Annakim Eltén, Andrea Mervik och Magnus Annemark.

Senaste nyheterna

Nyförvärv november!
2017-12-04
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Forskningsstöd
2017-12-01
När frågor uppstår kring val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor ger vi tips och ...

Digitaliserade svenska dagstidningar via UB
2017-11-28
Det är nu möjligt att ta del av KB:s digitaliserade dagstidningar här i Lund!

Ny tidskrift: Sound on Sound
2017-11-21
Nu har HT-biblioteken startat en prenumeration på tidskriften!

Månadens e-resurs: SVAR, Digitala forskarsalen
2017-11-15
Använd Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar i din uppsats, eller forskning. Eller varför ...

Fler nyheter