lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Tillgänglighet

2017-11-01

På HT-biblioteken är vi två bibliotekarier som arbetar med tillgänglighetsfrågor: Mikael Borg och Ulrika Karlsson.

Alla studenter vid universitetet ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Därför finns en avdelning för pedagogiskt stöd vid universitetet, som vi samarbetar med. Dit kan studenter med olika typer av funktionsvariationer vända sig för att få ta del av de stödåtgärder som erbjuds. Bibliotekets roll är att anpassa kurslitteraturen för dem som har svårt att läsa tryckt text. Det kan vara t.ex. på grund av dyslexi, en psykisk funktionsnedsättning, eller nedsatt syn. Vi på biblioteken ser till att studenten får kursböcker och artiklar i ett tillgängligt format. Oftast innebär det att man får möjlighet att lyssna på materialet, genom att någon läser in det eller genom talsyntes.

Vi ordnar till exempel så att studenten kan få tillgång till talböcker via den nationella talbokskatalogen Legimus (hyperlänk: www.legimus.se). Vi informerar även om programvaror som kan vara till stöd, t.ex. talsyntes (TorTalk) och rättstavningsprogram (Stava Rex och Spell Right), och ordnar förlängd lånetid på kurslitteraturen.

Läs mer här.

Senaste nyheterna

Månadens e-resurs: SVAR, Digitala forskarsalen
2017-11-15
Använd Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar i din uppsats, eller forskning. Eller varför ...

Nyförvärv oktober!
2017-11-01
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Tillgänglighet
2017-11-01
På HT-biblioteken är vi två bibliotekarier som arbetar med tillgänglighetsfrågor: Mikael Borg och ...

Ny tidskrift: Neue Zeitschrift für Musik
2017-10-30
Nu har HT-biblioteken startat en prenumeration på tidskriften!

Ny databas: Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works
2017-10-24
HT-biblioteken har startad en prenumeration på databasen.

Fler nyheter