lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Katalogisering

2017-10-01

Foto: Anja Hoppe.

Katalogen Lovisa är bibliotekets nyckel. Med hjälp av den får du reda på vilket material som finns i biblioteket och var det är placerat. Men katalogen används till så mycket mera. Genom att materialet är katalogiserat kan du söka på ämnesord eller klassifikation och få fram material inom ett visst ämne.

På HT-biblioteken är vi 8 personer som katalogiserar. Som katalogisatörer ser vi till att de böcker som önskas av våra låntagare, eller som köps in på ämnesbibliotekariernas initiativ, katalogiseras i bibliotekets katalog. Förra året tog vi hand om mer än 3500 nyinköpta böcker samt en stor mängd äldre material. Materialet vi katalogiserar kan vara allt från böcker till filmer eller elektroniska resurser.

Att katalogisera en resurs innebär allt ifrån att ange titel och upphovsuppgifter till utgivningsinformation. Därutöver beskrivs den med ämnesord och klassifikation så att det går att leta fram den genom en ämnessökning. All information som är viktig för att kunna hitta boken eller bedöma om den är relevant för användaren anges.

Det pågår just nu ett omfattande klassifikationsarbete vid HT-biblioteken. Vi ändrar våra hylluppställningar från det svenska SAB-systemet, baserat på bokstäver, till det internationella Deweysystemet som bygger på siffror. Arbetet beräknas vara klart 2018.

I vår lokala bibliotekskatalog Lovisa hittar du material från alla bibliotek inom Lunds universitet. Söker du i stället i LIBRIS hittar du även material från flertalet andra svenska forskningsbibliotek.

Senaste nyheterna

Nyförvärv november!
2017-12-04
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Forskningsstöd
2017-12-01
När frågor uppstår kring val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor ger vi tips och ...

Digitaliserade svenska dagstidningar via UB
2017-11-28
Det är nu möjligt att ta del av KB:s digitaliserade dagstidningar här i Lund!

Ny tidskrift: Sound on Sound
2017-11-21
Nu har HT-biblioteken startat en prenumeration på tidskriften!

Månadens e-resurs: SVAR, Digitala forskarsalen
2017-11-15
Använd Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar i din uppsats, eller forskning. Eller varför ...

Fler nyheter