lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Fjärrlån

2017-09-01

Foto: Erik Svanström och Anja Hoppe.

HT-biblioteken firar 10 år som organisation! Detta gör vi genom att uppmärksamma vår historia och vår nutid - till exempel genom att presentera några av våra huvudsakliga arbetsområden. Först ut är fjärrlån.

Ett fjärrlån är ett lån vi lånar in till SOL- och LUX-biblioteket från bibliotek utanför Lunds universitets biblioteksnätverk. Alla som är aktiva studenter eller anställda vid de humanistiska och teologiska fakulteterna kan beställa fjärrlån via HT-biblioteken. Det man kan beställa är böcker eller artiklar som inte finns på något bibliotek vid Lunds universitet i någon form.

Efter att du har lagt din beställning i Libris eller via vårt formulär händer följande:

  1. En fjärrlånebibliotekarie dubbelkollar om boken/tidskriften finns i Lund. Böcker som är tryckta före 1957 finns ibland inte i Lovisa, eller Libris, men kan finnas i UB:s digitaliserade kortkatalog, Katalog -1957.
  2. Om den beställda boken är ny och relevant för våra samlingar, samt tillgänglig för snabb leverans, köper vi ofta in boken istället för att fjärrlåna den.
  3. Om boken inte finns i Lund och inte ska köpas in kontrollerar vi först i Libris om boken kan beställas från något svenskt bibliotek. Nästa steg är att i olika bibliotekskataloger se om vi kan beställa via något bibliotek i Norden, eftersom vi genom ett nordiskt fjärrlånesamarbete kan beställa böcker gratis från nordiska bibliotek. Finns inte boken inom Norden försöker vi beställa via Tysklands effektiva fjärrlånesystem Subito. I Worldcat kan vi oftast finna de böcker som inte fanns i någon av de andra katalogerna. Om det går beställer vi boken från ett bibliotek i USA. I enstaka fall visar det sig att boken inte går att finna i någon katalog, eller inte lånas ut av något bibliotek och då får beställningen tyvärr avslutas.
  4. Oftast kan vi beställa boken direkt i den katalog där vi funnit den, men ibland måste vi beställa via mail till biblioteket som har boken. Om ett bibliotek nekar oss att fjärrlåna en bok eller artikel, går vi vidare och försöker beställa via något annat bibliotek.
  5. Efter några dagar (alternativt veckor om boken är utlånad, eller ska skickas från USA) kommer boken med posten. Fjärrlånebibliotekarierna hämtar posten en gång per dag och ankomstregistrerar det som anländer i fjärrlånesystemet BasILL – det är då du får email om att boken finns tillgänglig för avhämtning. Vid ankomstregistreringen genereras en lapp med en streckkod. Lappen fästs längst bak i boken och används för att låna ut och återlämna boken i vår lokala katalog Lovisa. Därför är det viktigt att lappen får sitta kvar i boken!
  6. Nu hämtar du boken i vår lånedisk och får ha den tills du är klar med den, eller tills den krävs tillbaka av biblioteket som vi har lånat den av.
  7. När du återlämnar boken avregistrerar vi den först i vår lokala katalog Lovisa och sedan i fjärrlånesystemet. Är den lånad via OCLC återlämnar vi dessutom boken i deras system.
  8. Via en särskild fjärrlånetransport hämtas boken och skickas tillbaka till biblioteket som vi lånat den av.

På HT-biblioteken är vi 6 personer som jobbar med fjärrlån. Under 2016 lånade vi in 2542 böcker till LUX-biblioteket och 2086 böcker till SOL-biblioteket från olika bibliotek i och utanför Norden. Vi beställde 262 artiklar till er på LUX och 213 till er på SOL. Samtidigt skickade vi ut 1430 böcker och 28 artiklar från LUX-biblioteket till andra bibliotek och 978 böcker och 52 artiklar från SOL-biblioteket. Att hantera andra biblioteks beställningar på material i våra samlingar ingår också i en fjärrlånebibliotekaries arbetsuppgifter, precis som kravhantering och förnyelser av fjärrlån.

Mer information om fjärrlånet på HT-biblioteken hittar ni här.

Senaste nyheterna

Månadens e-resurs: BREPOLIS International Medieval Bibliography (IMB)
2018-01-15
International Medieval Bibliography är en bibliografisk databas som täcker Europa, Nordafrika och ...

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Stöd till lärande
2018-01-01
Att på olika sätt bidra till studenters lärande är en av våra viktigaste uppgifter på ...

Månadens e-resurs: GALE Virtuell Reference Library (GVRL)
2017-12-15
GALE Virtuell Reference Library (GVRL) innehåller flertalet encyklopedier inom humaniora och ...

Nyförvärv november!
2017-12-04
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Forskningsstöd
2017-12-01
När frågor uppstår kring val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor ger vi tips och ...

Fler nyheter