lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ny tidskrift: La Civiltà Cattolica

2017-08-28

CC-ShareAlike-3.0-licens. MicheleSimone_DonPaolo på Wikimedia.

HT-biblioteken har startat en prenumeration på tidskriften La Civiltà Cattolica.

Tidskriften är en av de äldsta katolska tidskrifter och har kommit ut sedan 1850. Sedan januari 2017 finns det en engelsk utgåva av den och det är den som HT-biblioteken har startat en prenumeration på. Tidskriften kommer ut varje månad. Den finns tillgänglig att läsa i tidskriftsavdelningen på LUX-biblioteket.

Länk till tidskriften i Lovisa

Senaste nyheterna

Månadens e-resurs: SVAR, Digitala forskarsalen
2017-11-15
Använd Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar i din uppsats, eller forskning. Eller varför ...

Nyförvärv oktober!
2017-11-01
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Tillgänglighet
2017-11-01
På HT-biblioteken är vi två bibliotekarier som arbetar med tillgänglighetsfrågor: Mikael Borg och ...

Ny tidskrift: Neue Zeitschrift für Musik
2017-10-30
Nu har HT-biblioteken startat en prenumeration på tidskriften!

Ny databas: Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works
2017-10-24
HT-biblioteken har startad en prenumeration på databasen.

Fler nyheter