lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ny tidskrift: La Civiltà Cattolica

2017-08-28

CC-ShareAlike-3.0-licens. MicheleSimone_DonPaolo på Wikimedia.

HT-biblioteken har startat en prenumeration på tidskriften La Civiltà Cattolica.

Tidskriften är en av de äldsta katolska tidskrifter och har kommit ut sedan 1850. Sedan januari 2017 finns det en engelsk utgåva av den och det är den som HT-biblioteken har startat en prenumeration på. Tidskriften kommer ut varje månad. Den finns tillgänglig att läsa i tidskriftsavdelningen på LUX-biblioteket.

Länk till tidskriften i Lovisa

Senaste nyheterna

Drop-in om talsyntes och talböcker / Drop-in session about talking books
2017-09-12
Talbokslåntagare? På onsdag kan du få tips om hur du kan lyssna på din kurslitteratur på olika ...

Ny tidskrift: Know
2017-09-05
HT-biblioteken har startat en prenumeration på den nya tidskriften Know: A Journal on the Formation ...

Nyförvärv augusti!
2017-09-05
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Fjärrlån
2017-08-29
HT-biblioteken firar 10 år som organisation! Detta gör vi genom att uppmärksamma vår historia och ...

Månadens e-resurs: Britannica ImageQuest
2017-08-29
Om du är i behov av bilder rekommenderar vi Britannica ImageQuest som innehåller mer än 2,5 ...

Fler nyheter