lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lyssna när du läser!/Read with your ears!

2017-05-04

Foto: Anja Hoppe.

Nu finns talsyntesen TorTalk tillgänglig för alla studenter och anställda vid Lunds universitet. /All students and staff can use the Text-to-speech tool Tortalk.

TorTalk är ett talsyntesprogram, som fungerar på både PC och Mac, och även på surfplattor som använder Windows. Med TorTalk kan du:

  • Lyssna på digital text i olika format (word, pdf, html, text)
  • Lyssna på alla e-böcker och artiklar i fulltext
  • Själv bestämma uppläsningshastigheten
  • Välja bland 20 språk och 60 röster

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan installera TorTalk på sina privata datorer. TorTalk kommer också att installeras på studentdatorer på Lunds universitet. Är du anställd kan du installera TorTalk via Software Center på din arbetsdator, kontakta IT-enheten om du har några frågor.

Läs mer om TorTalk och ladda ner programmet här: http://libguides.lub.lu.se/talbok/tortalk

 

In English:

TorTalk is a text-to-speech software which works on both PC and Mac, and on windows tablets. With TorTalk you can:

  • Listen to digital texts in different formats (word, pdf, html, text)
  • Listen to all ebooks and fulltext articles
  • Select the reading speed
  • Choose among 20 languages and 60 voices

All students and employees at Lund University can install TorTalk on their private computers. TorTalk will also be installed on the student computers at Lund University. If you are an employee, you can install the program via Software Center on your work computer, contact the IT Unit if you need assistance.

Read more about TorTalk and download the program here: http://libguides.lub.lu.se/talkingbook/tortalk

Senaste nyheterna

Drop-in om talsyntes och talböcker / Drop-in session about talking books
2017-09-12
Talbokslåntagare? På onsdag kan du få tips om hur du kan lyssna på din kurslitteratur på olika ...

Ny tidskrift: Know
2017-09-05
HT-biblioteken har startat en prenumeration på den nya tidskriften Know: A Journal on the Formation ...

Nyförvärv augusti!
2017-09-05
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Fjärrlån
2017-08-29
HT-biblioteken firar 10 år som organisation! Detta gör vi genom att uppmärksamma vår historia och ...

Månadens e-resurs: Britannica ImageQuest
2017-08-29
Om du är i behov av bilder rekommenderar vi Britannica ImageQuest som innehåller mer än 2,5 ...

Fler nyheter